คำศัพท์ภาษาจีน การตั้งครรภ์ 怀孕 / 妊娠รูปภาพจาก pixabay.com


怀孕
Huái yùn 
ตั้งครรภ์


妊娠 
Rèn shēn 
มีครรภ์;  ตั้งครรภ์


卵巢 
Luǎn cháo 
รังไข่


卵巢囊 
Luǎn cháo náng
ถุงน้ำที่รังไข่


精液 
Jīng  
น้ำอสุจิ


排卵期 
Pái luǎn qī
ระยะการตกไข่


子宫 
Zǐ gōng 
มดลูก


着床
 Zhuó chuáng  
การฝังตัว

害喜 
Hài xǐ 
แพ้ท้อง

孕吐 
Yùn tù 
แพ้ท้อง

抽筋 
Chōu jīn 
ตะคริว


胎动 
Tāi dòng 
การดิ้นของทารกในครรภ์


胎心 
Tāi xīn 
การเต้นของหัวใจทารก


着床出血 
Zhuó chuáng chū xuè 
เลือดล้างหน้าเด็ก


超声波检查 
Chāo shēng bō jiǎn chá 
อัลตร้าซาวน์


B超 
B chāo  
อัลตร้าซาวด์


三维B超 
Sān wéi B chāo
อัลตร้าซาวด์ 3 มิติ


四维B
 Sì wéi B chāo
อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ


羊水 
Yáng shuǐ 
น้ำคร่ำ


羊膜穿刺 
Yáng mó chuān cì 
การเจาะน้ำคร่ำ


保胎 
Bǎo tāi 
ฝากครรภ์


安胎 
Ān tāi 
ฝากครรภ์


预产期 
Yù chǎn qī 
กำหนดคลอด


分娩 
Fēn miǎn 
คลอด


临产
Lín chǎn 
ใกล้คลอด


早产
 Zǎo chǎn 
คลอดก่อนกำหนด顺产 
Shùn chǎn 
คลอดธรรมชาติ


自然分娩 
Zì rán fēn miǎn 
คลอดธรรมชาติ


剖腹产 
Pōu fù chǎn  
ผ่าคลอด


脐带 
Qí dài 
สายสะดือ


胎盘 
Tāi pán 
รก


胎粪
Tāi fèn 
ขี้เทา(เป็นอุจจาระครั้งแรกสุดของทารก )双胞胎 
Shuāng bāo tāi 
ฝาแฝด结扎 
Jié zā 
ทำหมัน


绝育 
Jué yù
ทำหมัน


自然流产 
Zì rán liú chǎn
การแท้งตามธรรมชาติ


怀孕中毒症
Huái yùn zhòng dú zhèng 
ครรภ์เป็นพิษ


流产 
Liú chǎn 
แท้ง


人工流产 
Rén gōng liú chǎn 
การทำแท้ง


堕胎 
Duò tāi 
การทำแท้ง


哺乳 
Bǔ rǔ 
ให้นมบุตร


喂母乳 
Wèi mǔ rǔ 
ให้นมบุตร


哺乳文胸 
rǔ wén xiōng 
เสื้อในให้นมบุตร


奶粉  
Nǎi fěn  
นมผง坐月子 
Zuò yuè zi 
อยู่เดือน月子病 
Yuè zi bìng 
ไข้หลังคลอด 断奶 
Duàn nǎi 
หย่านม


死胎 
Sǐ tāi  
ทารกตายในครรภ์ 
Jī 
กล้ามเนื้อ子宫肌瘤 
Zǐ gōng jī liú 
เนื้องอกในกล้ามเนื้อมดลูก试管婴儿
Shì guǎn yīng ér
เด็กหลอดแก้ว冷冻卵子 
Lěng dòng luǎn zǐ 
การฝากไข่ หรือ การแช่แข็งเซลล์ไข่ (Egg Freezing) 


代孕
Dài yùn  
การตั้งครรภ์แทนหรือการอุ้มบุญ  (Surrogacy)


💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节