สุภาษิตจีนT 汉语成语 – Tรูปภาพจาก pixabay.com


สุภาษิตจีนT  汉语成语 – T

太阿倒持
Tài ē dào chí   
จับดาบทางด้านใบมีด อุปมาว่า มอบอำนาจให้คนอื่นไป ตนเองกลับถูกคุกคาม太岁头上动土
Tài suì tóu shàng dòng tǔ
ล่วงเกินละเมิดผู้มีอำนาจ; กระตุกหางเสือ ;เหยียบจมูกของผู้มีอำนาจ


泰然自若
Tài rán zì ruò  
ไม่สะทกสะท้าน


贪得无厌
Tāndéwúyàn
ละโมบโลภมากอย่างไม่รู้จักพอ;โลภอย่างไม่รู้จักอิ่ม


贪赃枉法
Tān zāng wǎng fǎ   
รับสินบาทคาดสินบนและปฏิบัติผิดกฎหมาย


谈何容易
Tán hé róng yì  
พูดง่ายแต่ทำยาก; มันไม่ได้ง่ายเหมือนอย่างที่คิด ;มันไม่ง่ายเหมือนที่พูด


谈虎色变
Tán hǔ sè biàn 
พอพูดถึงเรื่องเสือหน้าก็ซีดเผือด; พูดถึงเรื่องที่น่ากลัวหน้าก็ซีด


谈笑风生
Tán xiào fēng shēng 
คุยสนุก; คุยมีอารมณ์ขัน ;คุยมีมุขตลก


谈言微中
Tán yán wēi zhòng 
พูดนิ่มนวลตรงเป้าและหนักแน่น


弹指之间
Tán zhǐ zhī jiān 
 ชั่วเวลาเพียงแวบเดียว


忐忑不安
Tǎn ān 
หงุดหงิดใจ


探囊取物
Tàn náng  
ง่ายเหมือนเอามือล้วงไปหยิบของในกระเป๋า; ง่ายเหมือนปลอกกล้วยเข้าปาก


堂堂正正
Táng táng zhèng zhèng 
สง่าผ่าเผย ;องอาจผึ่งผาย ;สง่างาม


螳螂捕蝉,黄雀在后
Táng láng bǔ chán, huáng què zài hòu 
ตั๊กแตนตำข้าวกำลังจะจับจักจั่นกินเป็นอาหาร หารู้ไม่ว่าข้างหลังยังมี นกกระจอกเหลืองคอยจับจ้องจิกกินอยู่ อุปมาว่า มองเห็นแต่สิ่งที่จะได้อยู่ข้างหน้า แต่หารู้ไม่ว่ายังมีภัยมหันต์กำลังจะตามมา


倘来之物
Tǎng lái zhī wù 
เงินที่ได้มาโดยไม่คาดหมาย ;ลาภลอย


韬光养晦
Tāo guāng yǎng huì  
คมในฝัก; ซ่อนเร้นความสามารถ


逃之夭夭
Táo zhī yāo yāo  
หนีลอยนวลไป


桃李满天下
Táo lǐ mǎn tiān xià 
ลูกศิษย์เต็มบ้านเต็มเมือง


提心吊胆
xīn diào dǎn  
อกสั่นขวัญแขวน ;อกสั่นขวัญหาย


啼饥号寒
Tí jī háo hán  
โหยไห้เพราะหิวโหยและหนาวยะเยือก


啼笑皆非
Tí xiào jiē fēi  
จะร้องไห้ก็ใช่ที่ จะไม่ร้องไห้เสียเลยก็ไม่ได้


体无完肤
Tǐ wú wán fū 
ถลอกปอกเปิกไปทั้งตัว; ได้รับบาดเจ็บไปทั้งตัว หรืออุปมาว่า (ถูกด่า ถูกวิจารณ์)อย่างไม่มีชิ้นดี ;อายจนแทรกแผ่นดินหนีไม่ทัน


天公地道
Tiān gōng dì dào 
เที่ยงธรรมที่สุด ;ยุติธรรมที่สุด


天花乱坠
Tiān huā luàn zhuì 
คุยหรือโม้เป็ฯน้ำไหลไฟดับ ;โม้จนลิงหลับ


天昏地暗
Tiān hūn dì àn 
ฝุ่นตลบฟุ้งมืดมัวไปหมดเมื่อเกิดพายุ ;(สถานการณ์การเมืองหรือสังคม ) มืดมัว


天经地义
Tiān jīng dì yì
สัจธรรมอันเปลี่ยนแปลงมิได้ ;หลักการอันเปลี่ยนแปลงมิได้ ; หลักการของฟ้าดิน


天南地北
Tiān nán dì běi 
ห่างกันไกลมาก ;(คนหนึ่งอยู่)ทิศเนือ (อีกคนอยู่ทาง)ทิศใต้ ;คนละมุมโลก ;ท้องที่ต่างๆทั่วทุกสารทิศ


天怒人怨
Tiān nù rén yuàn 
ก่อกรรมทำชั่วจนแม้แต่สวรรค์และคนต่างก็พากันเคียดแค้น


天涯海角
Tiān yá hǎi jiǎo 
สุดหล้าฟ้าเขียว; สุดขอบฟ้าเขาเขียว


天造地设
Tiān zào dì shè  
เสมือนสวรรค์ได้บรรจงสร้างขึ้น


添枝加叶
Tiān zhī jiā  
แต่งเติม (เนื้อหา หรือคำพูดของคนอื่นหรือเรื่องราวให้เลยความจริง)


添砖加瓦
Tiān zhuān jiā wǎ  
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ


挑肥拣瘦
Tiāo féi jiǎn shòu  
เลือกเอาเฉพาะที่ดี ;เลือกเอาเฉพาะชิ้นปลามัน(แฝงไว้ด้วยความหมายที่ต่ำทราม)


调三窝四
Tiáo sān wō sì 
พูดยุแหย่ ;พูดเสี้ยมเขาควายให้ชนกัน


铁案如山
Tiě àn rú shān 
 การตัดสินอย่างเที่ยงธรรมตามหลักฐานที่แน่นแฟ้น


铁石心肠
Tiě shí xīn cháng 
ใจแข็ง(ประดุจเหล็ก); ใจเด็ด


听天由命
Tīng tiān yóu mìng 
ปล่อยตามยถากรรม ;ปล่อยตามบุญตามกรรม ;แล้วแต่ฟ้าดิน ;แล้วแต่เวรกรรม


挺身而出
Tǐng shēn ér chū  
ยืดอกออกเผชิญ(กับเหตุการณ์) อย่างอาจหาญ; ยืดอกออกสู้(กับเหตุการณ์)อย่างห้าวหาญ


铤而走险
Tǐng ér zǒu xiǎn 
เข้าตาจนเลยเสี่ยง ;เสี่ยงเพราะเข้าตาจน


通权达变
Tōng quán dá biàn 
พลิกแพลงวิธีการไปตามสถานการณ์ ;พลิกแพลงวิธีการไปตามเหตุการณ์


同病相怜
Tóng bìng xiāng lián   
หัวอกเดียวกัน


同仇敌忾
Tóng chóu dí kài 
เกลียดชังและเคียดแค้นศัตรูเหมือนกัน ;ร่วมแรงร่วมใจกัน(ที่จะต่อต้านข้าศึกหรือศัตรู)


同床异梦
Tóng chuáng yì mèng  
ต่างจิตต่างใจ (นอนมุ้งเตียงเดียวกันแต่ฝันไปคนละอย่าง)


同恶相济
Tóng è xiāng jì 
พวกไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ต่างก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน


同甘共苦
Tóng gān gòng kǔ 
ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน


同归于尽
Tóng guī yú jìn 
(ทำให้)ประสบความพินาศด้วยกัน ;(ทำให้)ตายด้วยกัน


同声相应,同气相求
Tóng shēng xiāng yìng, tóng qì xiāng qiú  
คนที่มีอุดมการณ์เดียวกัน จะมีความผูกพันและสนองตอบซึ่งกันและกัน คนที่มีรสนิยมอย่างเดียวกันจะมีใจผูกพันและสนองตอบซึ่งกันและกัน


同室操戈
Tóng shì cāo gē  
คนในตระกูลเดียวกันเกิดฆ่าฟันกัน ;คนในครอบครัวเดียวกันเกิดฆ่าฟันกัน อุปมาว่า เกิดการต่อสู้กันภายใน


同心协力
Tóng xīn xié lì 
ร่วมแรงร่วมใจกัน; สมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกัน


同舟共济
Tóng zhōu gòng jì 
ลงเรือลำเดียวกัน(ต่างก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรค)


痛不欲生
Tòngbùyùshēng 
เจ็บปวดรวดร้าวใจแทบอยากจะตายให้รู้แล้วรู้รอดไป ;เจ็บปวดจนแทบไม่อยากจะมีชีวิตอยู่อีกต่อไป


痛哭失声
Tòng kū shī shēng  
ร้องไห้จนเสียงแหบแห้ง


痛心疾首
Tòng xīn jí shǒu  
เกลียดอย่างเข้ากระดูกดำ; จงเกลียดจงชัง; เกลียดชังเป็นอย่างยิ่ง


痛痒相关
Tòng yǎng xiāng guān 
อุปมาว่า มีความทุกข์ยากเกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่น


偷梁换柱
Tōu liáng huàn zhù  
แอบยัดไส้ (ขโมยขื่อเปลี่ยนเสา)


头角峥嵘
Tóu jiǎo zhēng róng  
สติปัญญาโดดเด่น


头头是道
Tóu tóu shì dào 
มีเหตุผลน่าฟังมาก ;(ทำได้)เรียบร้อยดี


投机取巧
Tóu qiǎo 
ฉกฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบ


投石问路
Tóu shí wèn  
โยนหินถามทาง


投鼠忌器
Tóu shǔ  
จะขว้างหนูก็กลัวจะไปกระทบของมีค่าที่อยู่ข้างๆ อุปมาว่า อยากจะโจมตีคนเลวก็กลัวไปกระทบคนดีที่อยู่ข้างๆเขา; หยิกเล็บเจ็บเนื้อ


投桃报李
Tóu táo bào  
ตอบสนองน้ำใจซึ่งกันและกัน( เขาให้ลูกท้อเรา เราก็ให้ลูกลี้เขา)


突飞猛进
fēi měng jìn
(กิจการ ความรู้)ก้าวหน้าอย่างพรวดพราด ;ก้าวทะยาน ;ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว


突如其来
lái 
เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน; เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน


图谋不轨
móu guǐ 
วางแผนกระทำมิดีมิร้าย


荼毒生灵
dú shēng líng  
เป็นพิษทำลายประชาชน


徒劳无功
láo gōng 
เหนื่อยเปล่า ;เสียแรงเปล่า


徒托空言
Tú tuō kōng yán  
อ้างคำพูดลอยๆ (โดยมิได้ปฏิบัติจริง)


推本溯源
Tuī běn sù yuán 
 สืบสาวราวเรื่อง; ค้นหามูลเหตุ


推波助澜
Tuī zhù lán  
คอยผสมโรง


推己及人
Tuī rén 
ใจเอาใจเรา; เอาใจเขาไปใส่ใจเรา; คิดถึงหัวอกคนอื่น ;อกเขาอกเรา


推襟送抱
Tuī jīn sòng bào 
คบกันด้วยน้ำใสใจจริง


推心置腹
Tuī xīn zhì  
ปฏิบัติต่อกันด้วยน้ำใสใจจริง


退避三舍
Tuì sān shè 
อ่อนข้อให้


囤积居奇
Tún  
กักตุนเก็งกำไร


拖泥带水
Tuō dài shuǐ 
(พูดหรือเขียนบทความ) อืดอาด ;ยืดยาด ;น้ำท่วมทุ่ง


脱胎换骨
Tuō tāi huàn   
กลับเนื้อกลับตัวใหม่


脱颖而出
Tuō yǐng ér chū  
โดดเด่นเหนือผู้อื่น唾手可得
Tuò shǒu  
ได้มาอย่างง่ายดาย


💦💦💦💦💦💦💦💦💦สุภาษิตจีน A-Z

สุภาษิตจีน A
👇👇👇
สุภาษิตจีน B
👇👇👇
สุภาษิตจีน C
👇👇👇

สุภาษิตจีน D
👇👇👇

สุภาษิตจีน E
👇👇👇

สุภาษิตจีน F
👇👇👇

สุภาษิตจีน G
👇👇👇

สุภาษิตจีน H
👇👇👇

สุภาษิตจีน J
👇👇👇

สุภาษิตจีน K
👇👇👇

สุภาษิตจีน L
👇👇👇

สุภาษิตจีน M
👇👇👇

สุภาษิตจีน N
👇👇👇

สุภาษิตจีน O
👇👇👇

สุภาษิตจีน P
👇👇👇

สุภาษิตจีน Q
👇👇👇

สุภาษิตจีน R
👇👇👇

สุภาษิตจีน S
👇👇👇

สุภาษิตจีน W
👇👇👇

สุภาษิตจีน X
👇👇👇

สุภาษิตจีน Y
👇👇👇

สุภาษิตจีน Z
👇👇👇โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节