ประโยคคำถามทั่วๆไปที่น่ารู้

 คุณอยากกินรึเปล่า

Do you want to eat it?

你想吃吗?

Nǐ xiǎng chī ma?


👇👇👇เธอเดาได้ไหม

Can you guess?

你能猜出来吗?

Nǐ néng cāi chū lái ma?


👇👇👇คุณเดาอายุของเขาได้ไหม

Can you guess his age? 

你能猜出他的年龄吗?

Nǐ néng cāi chū tā de nián líng ma?👇👇👇เธอบอกคุณหรือว่าคุณเห็นเอง

Did she tell you, or did you see it? 

是她告诉你的还是你看到的?

Shì tā gào sù nǐ de hái shì nǐ kàn dào de?👇👇👇หล่อนบอกอะไรคุณเกี่ยวกับแฟนเก่าฉันไหม

Did she tell you about my ex?

她告诉过你我前男友的事吗?

Tā gào sù guò nǐ wǒ qián nán yǒu de shì ma?👇👇👇นั่นหมายความว่าไงเหรอ

What does that mean?

这是什么意思?

Zhè shì shén me yì si?👇👇👇นี่คุณกำลังแกล้งทำเหรอ /คุณกำลังเสแสร้งอยู่อย่างนั้นเหรอ

Are you pretending?

你在装吗?

Nǐ zài zhuāng ma?👇👇👇เขาป่วยจริงหรือว่าแกล้งป่วยนะ

Is he really sick or is he just shamming? 

他真病了,还是装的?

Tā zhēn bìng le, hái shì zhuāng de?👇👇👇มันจะดีเหรอที่จะพูดแบบนั้น

Is it a good idea to say that?

那样说是好吗?

Nà yàng shuō shì hǎo ma?👇👇👇ฉันทำอะไรผิดไปหรือเปล่า

Did I do something wrong?

我做错什么了吗?

Wǒ zuò cuò shén me le ma?👇👇👇คุณออกกำลังกายไหม

Do you exercise?

你锻炼身体吗?/ 你运动吗?

Nǐ duàn liàn shēn tǐ ma? / Nǐ yùn dòng ma?👇👇👇คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน

How often do you exercise? 

你多长时间锻炼一次?

Nǐ duō cháng shí jiān duàn liàn yī cì?👇👇👇คุณออกกำลังกายเป็นประจำไหม

Do you take regular exercise? 

你经常锻炼吗?

Nǐ jīng cháng duàn liàn ma?👇👇👇คุณเล่นกีฬาอะไรบ้าง

Do you play any sports?

你会哪儿些运动?

Nǐ huì nǎr xiē yùn dòng?

 💢💢💢💢

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节