ประโยคภาษาจีน การคืนสินค้า การคืนเงิน การเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อไป(ช้อปปิ้ง)ฉันขอคืนสินค้าได้ไหมคะ
Can I Return it? 
我想退货可以吗?
Wǒ xiǎng tuìhuò kěyǐ ma?


ฉันจะคืนสินค้าจะต้องทำอย่างไรบ้างคะ
How can I return it?
我想退货怎么退?
Wǒ xiǎng tuìhuò zěnme tuì?


ฉันอยากคืนของชิ้นนี้
I’d like to return this.
我想退货。
Wǒ xiǎng tuìhuò.


คุณช่วยเปลี่ยนให้หน่อยได้ไหม
Could you exchange this?
你能帮我换这个吗?
Nǐ néng bāng wǒ huàn zhège ma?


คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะ
Could you exchange this for a larger size? 
可以把这换成大点的吗?
Kěyǐ bǎ zhè huàn chéng dà diǎn de ma?ฉันซื้อผิดขนาด
I bought the wrong size.
我买错了尺寸。
Wǒ mǎi cuòle chǐcùn.


ฉันขอคืนเงินได้ไหม
Can I have a refund?
我可以退款吗?
Wǒ kěyǐ tuì kuǎn ma?


ฉันซื้อไปเมื่อวาน
I bought it yesterday.
我昨天买的。
Wǒ zuótiān mǎi de.


ฉันเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้
I just bought it yesterday. 
我昨天刚买的。
Wǒ zuótiān gāng mǎi de.


คุณสามารถบอกขั้นตอนการคืนสินค้าและการคืนเงินได้ไหมคะ
Would you inform me a procedure of returning goods and receiving refund?
 可以告诉我退货和收回退款的手续吗?
Kěyǐ gàosù wǒ tuìhuò hé shōuhuí tuì kuǎn de shǒuxù ma?


ถ้าคุณมีใบเสร็จสินค้าที่คุณซื้อไปก็สามารถที่จะคืนได้ค่ะ
Purchases may be returned if you show your receipt.
如果你有发票,购买的商品可以退货。
Rúguǒ nǐ yǒu fāpiào, gòumǎi de shāngpǐn kěyǐ tuìhuò.


ถ้าคุณต้องการคืนสินค้าก็ได้ค่ะ แต่จะมีปัญหามากหน่อยนะคะ
If you want to return can be, but so will a lot of trouble.
如果你要退货也可以,但那样会很麻烦!
Rúguǒ nǐ yào tuìhuò yě kěyǐ, dàn nàyàng huì hěn máfan!


นี่ค่ะใบเสร็จ
Here’s the receipt.
这是收据。
Zhè shì shōujù.


ฉันเกรงว่าฉันไม่ได้เก็บใบเสร็จไว้
I’m afraid I don’t have the receipt.
我恐怕我没有收据。
Wǒ kǒngpà wǒ méiyǒu shōujù.


ทำไมคุณถึงขอคืนของละคะ
Why are you returning it?
为什么要退货呢?
Wèishéme yào tuìhuò ne?


ฉันเจอรอยเปื้อนตรงนี้
I found a stain here.
我发现这里有一个污点。
Wǒ fāxiàn zhè li yǒu yígè wūdiǎn.


มันพังหลังจากที่ฉันใช้ไปไม่กี่ครั้งเอง
It broke after I use it only a few times.
我只用了几次就坏了。
Wǒ zhǐ yòngle jǐ cì jiù huàile.ฉันว่ามันเป็นของที่มีตำหนิ
I think it’s defective.
我想它有毛病。
Wǒ xiǎng tā yǒu máobìng.ทางเราสามารถให้คุณเปลี่ยนสินค้าหรือว่าจะคืนสินค้าก็ได้ค่ะ
We can either change them for you or give you a refund. 
我们既可以给你换也可以退货给你。
Wǒmen jì kěyǐ gěi nǐ huàn yě kěyǐ tuìhuò gěi nǐ.💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节