ประโยคภาษาจีนแบบง่ายๆ 14
爱惜
Àixī  
คนที่มีค่ามีความหมาย คนรัก

辩解
Biànjiě 
พูดแก้ตัว

报社
Bàoshè  
สำนักงานหนังสือพิมพ์

不然
Bùrán  
มิฉะนั้น ไม่เป็นเช่นนี้

贬义
Biǎnyì  
ความหมายในทางไม่ดี

除此之外
Chú cǐ zhī wài  
นอกจากนี้แล้ว

打赌
Dǎdǔ 
พนันกัน

倒车
Dàochē  
ถอย(รถ)

电视剧
Diànshìjù 
 ละครโทรทัศน์

答应
Dāyìng 
 รับปาก

多数
Duōshù  
ส่วนมาก ส่วนใหญ่

代表
Dàibiǎo  
เป็นตัวแทน เป็นผู้แทน ในนามของ

单调
Dāndiào  
จำเจ จืดชืด

反驳
Fǎnbó 
โต้แย้ง โต้

否则
Fǒuzé  
มิฉะนั้นแล้ว หาไม่แล้ว

关键
Guānjiàn  
จุดสำคัญ ประเด็นสำคัญ

规律
Guīlǜ  
กฎ

改革
Gǎigé  
การปฏิรูป

公认
Gōngrèn 
เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

经济
Jīngjì  
เศรษฐกิจ

精美
Jīngměi  
ประณีตงดงาม

精通
Jīngtōng 
เชี่ยวชาญ รู้แจ้งแตกฉาน

节奏
Jiézòu  
จังหวะ

减少
Jiǎnshǎo 
ลดลง ลดน้อยลง

交替
Jiāotì  
เข้าแทนที่ สับเปลี่ยนกัน

激烈
Jīliè  
(การกระทำ คำพูด)รุนแรง ดุเดือด

记录
Jìlù  
บันทึก

可见
Kějiàn  
แสดงว่า มองเห็นได้ว่า

看望
Kànwàng  
เยี่ยมเยียน

浪漫
Làngmàn  
โรแมนติก

理想
Lǐxiǎng 
 อุดมคติ อุดมการณ์

拿主意
Ná zhǔyì 
 ทำการตัดสินใจ

平时
Píngshí  
ตามปกติ ปกติ

平和
Pínghé 
 (นิสัยหรือการพูดจาหรือการกระทำ)อ่อนโยน นุ่มนวล

缺少
Quēshǎo 
 ขาด

全家福
Quánjiāfú  
ภาพถ่ายของสมาชิกครอบครัวทั้งหมด ภาพครอบครัว

请教
Qǐngjiào  
เรียนถาม ขอคำแนะนำ

亲耳
Qīn ěr  
ได้ยินกับหู

亲眼
Qīnyǎn 
 เห็นกับตา

亲自
Qīnzì   
ด้วยตัวเอง

人各有志
Rén gè yǒuzhì  
แต่ละคนต่างก็มีความฝันที่แตกต่างกัน

甚至
Shènzhì 
 แม้กระทั่ง

省略 
 Shěnglüè  
ละ ตัดข้อความออก

顺序
Shùnxù  
ลำดับ ตามลำดับ

失业
Shīyè  
ว่างงาน ตกงาน

谈不上
Tán bú shàng  
ไม่ถึงขั้น

污染
Wūrǎn  
มลภาวะ

训练
Xùnliàn  
ฝึกอบรม ฝึก

休养
Xiūyǎng 
พักฟื้น

小说
Xiǎoshuō  
นวนิยาย

Xiàng  
ดูเหมือน คล้ายกับ

夜生活
Yèshēnghuó   
ชีวิตยามกลางคืน

引起
Yǐnqǐ  
ก่อให้เกิด ทำให้เกิด

一天到晚 
 Yìtiān dào wǎn  
ตลอดทั้งวัน ทั้งวัน

于是
Yúshì 
 เลย

业余
Yèyú  
นอกเวลาทำงาน

业余时间
Yèyú shíjiān 
เวลาว่าง

准时
Zhǔnshí  
ตรงเวลา

Zhì  
การรักษาโรค

增多
Zēngduō  
 เพิ่มขึ้น

逐渐
Zhújiàn  
ค่อยๆ ค่อยๆ....ทีละน้อย

做主
Zuòzhǔ  
รับผิดชอบได้ ตัดสินใจได้

增长
Zēngzhǎng 
 (ตัวเลข จำนวน)เพิ่มทวี

尊敬
Zūnjìng  
เคารพ

作息
Zuòxī 
การทำงานและการพักผ่อน


💦💦💦💦
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节