ประโยคที่แสดงถึง การตอบรับคำขอบคุณ


รูปภาพจาก pixabay.comไม่ต้องเกรงใจ 
You’re welcome.
不客气!; 别客气!; 不用客气!
Bú kè qì ; Bié kè qì; Bú yòng kè qì


โปรดอย่าเกรงใจ   
Please don't mention it.
请不要客气。
Qǐng bú yào kè qì.


ไม่เป็นไร  
It doesn't matter.
没事!
Méi shì


อย่าพูดถึงมันเลย  
Don’t mention it.
别提了!
Bié le!นั่นไม่ใช่ปัญหา 
That's not a problem.
那没问题!
Nà méi wèn tí !


ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอก 
Don't thank me.
别谢我!
Bié xiè wǒ!


ไม่ต้องขอบคุณหรอก 
Not at all.
甭谢了!
Béng xiè le!


ไม่ต้องขอบคุณหรอก 
It’s a pleasure.
不用谢!
yòng xiè!


ไม่ต้องขอบคุณ 
You're welcome!
不谢! 
Bú xiè!


ไม่จำเป็นต้องขอบคุณฉันหรอก 
Don't thank me
不必感谢我。 ; 不必谢我。
Bú bì gǎn xiè wǒ.; Bú bì xiè wǒ.


คุณเกรงใจเกินไปแล้ว 
You are so kind.
你太客气了!
Nǐ tài kè qì le!


ไม่เท่าไหร่หรอก 
It was nothing. 
算不了什么!
Suàn bù liǎo shén me!


เรื่องเล็ก เรื่องเล็กน้อย 
Nothing.
小意思!
Xiǎo yì si!


เป็นเกียรติของฉันที่ได้ช่วย 
My pleasure. / It’s my pleasure.
这是我的荣幸。
Zhè shì wǒ de róng xìng.
*荣幸
Róng xìng 
เป็นเกียรติ


ฉันมีความสุขมากที่สามารถช่วยได้ 
I’m glad I could help.;  I'm glad to be able to help.
我很高兴能帮得上忙。
Wǒ hěn gāo xìng néng bāng dé shàng máng.


ด้วยความยินดี 
My pleasure.
我很乐意。
Wǒ hěn lè yì .


ไม่เป็นไร ไม่ได้ลำบากอะไรเลย 
No trouble at all.
不客气,一点也不麻烦。
Bú qì, yì diǎn yě bù má fan.


นั่นเป็นสิ่งที่สมควรต้องทำ 
Is what I should do already.
这是应该的。
Zhè shì yīng gāi de.


ทำไมต้องขอบคุณด้วยละ นั่นคือสิ่งที่ฉันควรทำนะ 
Why thank you. It’s something I should do. 
为什么道谢,那是我该做的。
Wèi shén me dào xiè, nà shì wǒ gāi zuò de.


ไม่ต้องเกรงใจ แค่คุณชอบก็โอเคแล้ว 
Don’t mention it.I’m glad you enjoyed it.
别客气,你喜欢就好了。
Bié kè qì, nǐ xǐ huān jiù hǎo le.


ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย 
It’s no big deal.
这没什么大不了的!;没什么大事!;这没有什么!
Zhè méi shén me dà bù liǎo de!; Méi shén me dà shì!; Zhè méi yǒu shén me!


ไม่ต้องเกรงใจ ฉันมีความยินดีที่จะช่วยคุณ 
My pleasure, anytime.
别客气,帮助你是我的荣幸。
Bié kè qì, bāng zhù nǐ shì wǒ de róng xìng.


ฉันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคุณ 
I am very happy to help you.
帮助你我是非常乐意的。
Bāng zhù nǐ wǒ shì fēi cháng lè yì de.


ฉันยินดีที่จะมาและช่วยเหลือคุณ 
I'll gladly come and help you. 
我非常乐意来帮助你。
Wǒ fēi cháng lè yì lái bang zhù nǐ.


แน่นอนอยู่แล้ว ฉันยินดีที่จะช่วยคุณ 
Certainly. I'm glad to help you. 
当然,我很乐意帮助你。
Dāng rán, wǒ hěn lè yì bāng zhù nǐ.


หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมฉันยินดีที่จะช่วย 
If you need any further of my help, I'm accommodating.
如果你需要更多帮助的话,我很乐意帮忙。
guǒ nǐ xū yào gèng duō bāng zhù de huà, wǒ hěn lè yì bāng máng.


ฉันมีความสุขมากที่ได้ช่วยคุณ 
I should be overjoyed to give you a hand. 
帮助你我是非常乐意的。
Bāng zhù nǐ wǒ shì fēi cháng lè yì de.


อย่าลังเลที่จะให้ฉันช่วยทุกเมื่อที่คุณต้องการ 
Don’t hesitate to ask me whenever you need help
需要帮忙的时候请不要犹豫来找我。
Xū yào bāng máng de shí hòu qǐng bú yào yóu yù lái zhǎo wǒ.


เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือโปรดมาหาฉันได้ทุกเมื่อ 
Feel free to ask me whenever your need help.
需要帮忙的时候, 请随时找我。
Xū yào bāng máng de shí hòu, qǐng suí shí zhǎo wǒ.


หากมีสิ่งใดที่ฉันสามารถทำให้คุณได้โปรดอย่าเกรงใจที่จะพูดออกมา 
If there's anything further that I can do or you, please don't hesitate to ask.
 如果还有什么事我可以为您做,请不要客气的提出来。
guǒ hái yǒu shén me shì wǒ kě yǐ wéi nín zuò, qǐng bú yào kè qì de tí chū lái.


หากคุณมีปัญหาใด ๆ โปรดอย่าได้เกรงใจสามารถที่จะติดต่อฉันได้ 
If you have any further questions, please feel free to contact me.
假如你有任何难题,请不要客气与我联系。
Jiǎ rú nǐ yǒu rèn hé nán tí, qǐng bú yào kè qì yǔ wǒ lián xì.


ไม่มีปัญหา คุณไว้ใจฉันได้เสมอ  
No problem. You can always count on me.
没问题。你可以一直放心地依靠我。
Méi wèn tí. Nǐ kě yǐ yì zhí fàng xīn de yī kào wǒ.


เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้ว 
It’s part of my job.
这是我工作的一部分。
Zhè shì wǒ gōng zuò de yí bù fèn.


💦💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节