ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาถูกปรับเพราะว่าขับรถเร็วเกินกว่าที่กำหนด 

He was charged by the policeman for speeding.

他因开车超速而被警察罚款。

Tā yīn kāi chē chāo sù ér bèi jǐng chá fá kuǎn.

 

คุณฝันตอนกลางคืนบ่อยไหม 

Do you often dream at night?

你晚上经常做梦吗?

Nǐ wǎn shàng jīng cháng zuò mèng ma?

 

เธอไม่ใช่ 26 แน่ๆ เธอจะต้องอายุ 39 แล้ว 

She can’t have been 26.She must have been 39.

她那肯定不会是 26.她一定是 39 岁了。

Tā nà kěn dìng bú huì shì 26. Tā yí dìng shì 39 suì le.

 

เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย ซึ่งเป็นหายนะของครอบครัว 

He is a good-for-nothing and the bane of his family. 

他什么都干不了,是家里的祸害。

Tā shén me dōu gān bù liǎo, shì jiā lǐ de huò hài. 

*祸害 

Huò hài 

บุคคลที่ก่อให้เกิดความหายนะ ;

สิ่งที่ก่อให้เกิดภัยพิบัติ

 

พวกเขาคิดไม่ถึงว่าหายนะจะอยู่ใกล้แค่เอื้อม 

They little think that mischief is at hand. 

他们想不到祸害就在前面。

men xiǎng bú dào huò hài jiù zài qián miàn. 

 

เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้ 

He is the only one who knows about it.

他是唯一知道这事的人。

Tā shì wéi yī zhī dào zhè shì de rén.

 

เขาโบกมือให้พวกเราเงียบ 

He waved us quiet.

他挥手要我们别出声。

 Tā huī shǒu yào wǒ men bié chū shēng.

 

เธอโบกมือลาฉัน 

She waved me goodbye.

她向我挥手告别。

Tā xiàng wǒ huī shǒu gào bié.

 

ในช่วงวันหยุดของปีนี้พวกคุณวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหน 

Where are you going to spend your holidays this year?

今年你们打算去哪里度假?

Jīn nián nǐ men dǎ suàn qù nǎ lǐ dù jià?

 

พวกเราอาจจะไปต่างประเทศ

We may go abroad.

我们可能到国外去。

men kě néng dào guó wài qù.

 

พวกเรายังตัดสินใจไม่ได้ 

We can’t make up our minds.

我们还拿不定主意。

men hái ná bú dìng zhǔ yì.

 

ไปทางเรือหรือว่าจะไปโดยเครื่องบินเหรอ 

Will you travel by sea or by air?

你们乘船去,还是乘飞机去?

men chéng chuán qù, hái shì chéng fēi jī qù?

 

 

 

 

🌲🌲🌺🌺🌺🌲🌲


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节