ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พวกเรามาที่นี่เพื่อเรียนรู้จากคุณโดยเฉพาะ 

We came specially to learn from you.

我们是特地来向您学习的。

Wǒ men shì tè dì lái xiàng nín xué xí de.

*特地 

Tè dì 

มีความหมายแสดงว่ามุ่งเรื่องนั้นเฉพาะ

โดยเฉพาะ ;

เป็นพิเศษ

 


เขาอยากจะเดินผ่านประตูหน้าบ้านของเธอ จึงจงใจเดินอ้อม 

He made a detour to pass the house where she lived. 

他想从她家门口经过,特地绕了一个圈子。

Tā xiǎng cóng tā jiā mén kǒu jīng guò, tè dì rào le yí gè quān zi. 

 


เพราะฉันจงใจจะสารภาพรักกับคุณในวันวาเลนไทน์ 

Because I chose specially to assert my love to you. 

因为我特地在情人节这一天对你表白。

Yīn wèi wǒ tè dì zài qíng rén jié zhè yì tiān duì nǐ biǎo bái.

 


วันนี้ที่ฉันมาก็เพื่อมาอวยโดยเฉพาะเลย 

Today I've come especially to show my support. 

今天我是特地赶来捧场的。

Jīn tiān wǒ shì tè dì gǎn lái pěng chǎng de.

*捧场 

Pěng chǎng 

ยกยอปอปั้น; 

สรรเสริญเยินยอ

 


พิสูจน์ให้เขาดูว่าฉันเชื่อเขา 

Prove to him that I believe him.

向他证明我相信他。

Xiàng tā zhèng míng wǒ xiāng xìn tā.

 


ที่คุณทำแบบนี้ก็เพื่อพิสูจน์ตัวเองใช่ไหม 

Are you just doing this to prove a point? 

你这么做就是为证明自己对吗?

Nǐ zhè me zuò jiù shì wèi zhèng míng zì jǐ duì ma? 

 


เขาคิดว่าเธอจะเป็นแบบนี้ไปตลอด 

He took it for granted she would always be so. 

他认为她永远会如此是理所当然的。

Tā rèn wéi tā yǒng yuǎn huì rú cǐ shì lǐ suǒ  dāngrán de. 

*理所当然 

Lǐ suǒ dāng rán 

เหตุผลย่อมจะเป็นเช่นนั้น ; 

ย่อมจะต้อง...อย่างแน่นอน;

อย่างไม่ต้องสงสัย

 


เป็นเรื่องที่แสนจะธรรมดาที่พี่ชายของเขาจะช่วยเขา 

It goes without saying that his brother should help him. 

他的哥哥帮助他是理所当然的。

Tā de gē gē bang zhù tā shì lǐ suǒ dāng rán de.

 


เธอรู้สึกการช่วยเหลือพวกเราเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างไม่ต้องสงสัย  

She found it quite natural that she should help us. 

她觉得帮助我们是理所当然的。

Tā jué dé bang zhù wǒ men shì lǐ suǒ dāng rán de. 

 


การทำเช่นนี้ต่อไปแล้วจะเกิดผลดี 

There will be good results in doing so.

这样做下去有好结果。

Zhè yàng zuò xià qù yǒu hǎo jié guǒ.

 


เขาไม่ควรจะได้รับความเชื่อถือ 

He's not trust-worthy. 

他不值得信赖。

Tā bù zhí dé xìn lài.อย่าไปพึ่งคนอื่น คุณต้องทำเอง 

Don't fall back on others but do the job yourself.

别依赖别人,你自己干。

Bié yī lài bié rén, nǐ zì jǐ gàn. 

 

 

💦💦💚💚💚💚💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节