ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันกำลังเขียนรายการซื้อของ 

I’m making a shopping list.

我在写购物单。

Wǒ zài xiě gòu wù dān.

 

พวกเราต้องการสิ่งของมากมายในสัปดาห์นี้ 

We need a lot of things this week.

这星期我们需要很多东西。

 Zhè xīng qī men xū yào hěn duō dōng xī.

 

พวกเรายังมีเบียร์และไวน์อยู่ไหม 

Have we got any beer and wine?

我们还有啤酒喝葡萄酒吗?

men hái yǒu pí jiǔ hē pú táo jiǔ ma?

 

แต่ฉันไม่มีแพลนที่จะซื้อนะ 

And I’m not going to get any!

不过,我不打算去买。

 Bú guò, wǒ bù dǎ suàn qù mǎi.

 

ฉันหวังว่าคุณจะยังมีเงิน 

I hope that you’ve got some money.

我希望你还有钱。

Wǒ xī wàng nǐ hái yǒu qián.

 

ฉันมีเงินไม่มากแล้วนะสิ 

I haven’t got much.

我的钱不多了。

Wǒ de qián bù duō le.

 

ฉันเป็นคนที่รักษาคำมั่นสัญญา

I am a man of my contract and my word. 

我是个守约的人。

Wǒ shìgè shǒu yuē de rén.

*守约 

Shǒu yuē 

รักษาคำมั่นสัญญา

 

ทุกคนควรรักษาสัญญา 

Everyone should keep promise. 

每个人都该守约。

Měi gè rén dōu gāi shǒu yuē. 

 

เขาเป็นคนที่โคตรจะซื่อสัตย์ ไม่ผิดคำมั่นสัญญาแน่ 

He's too honest not to keep his promise. 

他非常诚实,不会不守约的。

Tā fēi cháng chéng shí, bú huì bù shǒu yuē de. 

 

ฉันต้องขอโทษมากๆ ด้วยที่ว่าวันศุกร์นี้ฉันไม่สามารถไปตามนัดได้  

I'm very sorry that I won't be able to keep my appointment with you on Friday.

非常抱歉,星期五我不能守约了。

Fēi cháng bào qiàn, xīng qī wǔ wǒ bù néng shǒu yuē le.

 

ฉันจะซื้อจักรยานคันใหม่ให้คุณ

I’ll get a new bike for you.

我将给你买辆新自行车来。

Wǒ jiāng gěi nǐ mǎi liàng xīn zì xíng chē lái.

 

วันนี้ตอนบ่ายคุณนึกจะทำอะไร 

What do you wanna do this afternoon? 

你今天下午想干什么?

Nǐ jīn tiān xià wǔ xiǎng gàn shén me?

 

💖💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节