ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อย่าส่งเสียงดัง 

Don't make a noise. 

别出声。

Bié chū shēng.

 

คุณไม่ควรส่งเสียงดัง 

You mustn’t make a noise!

你不该弄噪音来。

 Nǐ bù gāi nòng zào yīn lái.

*噪音 

Zào yīn 

เสียงดัง

 

อย่าส่งเสียงดังแบบนี้ 

Don't make such a noise. 

别嚷了!

Bié rǎng le!ครั้งต่อไปที่คุณจะเข้าห้องมาให้คุณส่งเสียงหน่อย 

Next time you enter a room, make a noise. 

下次你进来要发出声音。

Xià cì nǐ jìn lái yào fā chū shēng yīn.

 

คุณต้องไม่ส่งเสียงดังในห้องสมุด

You can't make a noise in the library. 

你不可以在图书馆发出噪音。

Nǐ bù kě yǐ zài tú shū guǎn fā chū zào yīn.

 

ถ้าคุณส่งเสียงดัง จะเป็นการรบกวนคนอื่นเขาเอา

If you make a noise, you will disturb the people. 

如果你制造噪音,你会打扰其他人的。

guǒ nǐ zhì zào zào yīn, nǐ huì dǎ rǎo qí tā rén de.เวลาที่คุณขึ้นไปชั้นบนพยายามอย่าให้มีเสียง

Try not to make a noise when you go upstairs. 

你上楼时尽量别弄出声来。

Nǐ shàng lóu shí jìn liàng bié nòng chū shēng lái.

 

พวกเราระมัดระวังอย่างมากที่จะไม่ส่งเสียงใดๆออกมา

We were very careful not to make a noise. 

我们小心翼翼以免发出任何声音。

men xiǎo xīn yì yǐ miǎn fā chū rèn hé shēng yīn.

 


ฉันต้องนัดไหม 

Need I make an appointment?

我需要约一下时间吗?

Wǒ xū yāo yuē yí xià shí jiān ma?

 


คุณไม่จำเป็นต้องรีบร้อนเลย

You need not hurry.

你不必太匆忙。

Nǐ bú bì tài cōng máng.

 


เขาต้องการเงินจำนวนหนึ่ง 

He needs some money.

他需要一些钱。

Tā xū yào yì xiē qián.

 

ฉันไม่นึกอยากทำอะไรเลย 

I don't want to do anything.

我什么也不想干。

Wǒ shén me yě bù xiǎng gàn.

 

ใครจะไปนึกว่าจะมีเรื่องอย่างนี้ 

Who would have thought such a thing would happen!

谁想会有这样的事!

Shéi xiǎng huì yǒu zhè yàng de shì!

 

🍁🍁🍁🍁

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节