ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


อาทิตย์ที่แล้วเขาขาดเรียนใช่ไหม 

Was he absent from school last week?

上星期他没有上学吧?

Shàng xīng qī tā méi yǒu shàng xué ba?

 

พวกเราแพลนว่าจะไปพักที่บ้านคุณแม่ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

We’re going to stay at my mother’s for the weekend.

我们打算在母亲家度周末。

men dǎ suàn zài mǔ qīn jiā dù zhōu mò.

 

พวกคุณโชคดีจริงๆ 

Aren’t you lucky!

你们真幸运啊!

men zhēn xìng yùn a!

 

ตอนนั้นพวกเรายืนอยู่ฝั่งขวามือ 

We were standing on the right.

我们当时站在右边。

 Wǒ men dāng shí zhàn zài yòu biān.

 

เพราะไม่มีที่นั่ง พวกเขาก็เลยต้องยืน 

They stood because there were no seats.

没有座位,所以他们只好站着。

Méi yǒu zuò wèi, suǒ yǐ tā men zhǐ hǎo zhàn zhe.

 

ทุกคนหวังว่าสินค้าที่ซื้อมาเป็นสินค้าที่คุ้มค่าแก่การซื้อ

Everybody wants the product that they buy, to be good. 

每个人都希望自己买的产品是值得买的。

Měi gè rén dōu xī wàng zì jǐ mǎi de chǎn pǐn shì zhí dé mǎi de.

 

*值得 

Zhí dé

สมควร;

คู่ควร;

คุ้มค่า

 

ฉันคิดว่าคุ้มค่าแก่การซื้อ

I think it is good buy.

我认为值得买。

Wǒ rèn wéi zhí dé mǎi. 

 

เขาแย่มาก 

He’s awful!

他讨厌透了!

Tā tǎo yàn tòu le!

 

ตอนนี้เธอไม่สามารถคุยกับคุณได้ 

She can’t speak to you now.

她现在不能跟你讲话。

Tā xiàn zài bù néng gēn nǐ jiǎng huà.

 

ใครเป็นคนรับสาย 

Who answered the telephone?

谁接的电话?

Shéi jiē de diàn huà?

 

ฉันคิดว่าคุณไม่ได้ตอบคำถามของฉันเลยนะ 

I don’t think you’ve answered my question.

我认为你没有回答我的问题。

Wǒ rèn wéi nǐ méi yǒu huí dá wǒ de wèn tí.

 

เรื่องนั้นได้เกิดขึ้นมานานมากแล้ว 

It happened a long time ago.

那件事发生在很久很久以前。

Nà jiàn shì fā shēng zài hěn jiǔ hěn jiǔ yǐ qián.

 

🍁🍁🍁🍁🍁


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节