ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 



ฉันกำลังดื่มเหล้า 

I’m having a drink.

我在喝酒。

Wǒ zài hē jiǔ.

 

วันนี้พวกเราทานอาหารกลางวันด้วยกัน 

We had lunch together today.

我们今天一起吃午饭。

men jīn tiān yì qǐ chī wǔ fàn.

 


พวกเรากำลังทานมื้อเที่ยง 

We’re having lunch.

我们正在吃午饭。

men zhèng zài chī wǔ fàn.

 

ทานข้าวกับพวกเราได้ไหม

Do you want to have lunch with us?

你跟我们一起吃饭好吗?

Nǐ gēn wǒ men yì qǐ chī fàn hǎo ma?

 


ฉันทานมาเรียบร้อยแล้ว 

I’ve already had lunch.

我已经吃过饭了。

 Wǒ yǐ jīng chī guò fàn le.

 


อาหารจะพร้อมในเร็วๆนี้ 

The dinner is nearly ready.

饭马上就好。

 Fàn mǎ shàng jiù hǎo.

 


เรื่องนี้มีส่วนเกี่ยวกับตัวของพวกเรามากเลย 

The matter concerns us nearly.

这时与我们有切身关系。

Zhè shí yǔ wǒ men yǒu qiè shēn guān xì.

*切身 

Qiè shēn

ใกล้ตัว ;

เกี่ยวกับตัวเอง

 


เขานั่งลง และคิดถึงเรื่องของตัวเอง 

He sat up and turned his attention to immediate affairs.

他坐起来,想着切身的事情。

Tā zuò qǐ lái, xiǎng zhe qiè shēn de shì qíng.

 


อาหารจะพร้อมใน 10 นาที 

Dinner will be ready in 10 minutes.

10分钟后就可以开饭了。

10 fēn zhōng hòu jiù kě yǐ kāi fàn le.

 

คุณพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วหรือยัง 

Are you ready to leave?

你是不是准备好就可以动身了?

Nǐ shì bú shì zhǔn bèi hǎo jiù kě yǐ dòng shēn le?

 


ห้องรกมาก

This room is very untidy.

房间乱七八糟。 

Fáng jiān luàn zāo.

 

พวกเราจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้ 

We’re going to leave tomorrow.

明天我们就走了。

Míng tiān wǒ men jiù zǒu le.

 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节