ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นั่นเป็นเรื่องดีๆที่คิดไม่ถึง That was a pleasant surprise.

这是意想不到的好事。

Zhè shì yì xiǎng dào de hǎo shì.

 

ขอผ่อนผันให้หน่อยสิ Would you kindly make an exception for us this time? 

请给通融一下。

Qǐng gěi tōng róng yí xià.

*通融 Tōng róng   ผ่อนผัน; ยืดหยุ่น

 

ฉันขอร้องให้คุณผ่อนผันในกรณีนี้ได้ไหม I am asking you to make an exception in this one case. 

我请求你在这种情况下通融一下,好吗?             

Wǒ qǐng qiú nǐ zài zhè zhǒng qíng kuàng xià tōng róng yí xià, hǎo ma? 

 

เรื่องนี้พอที่จะผ่อนผันได้ We can make an exception in this case. 

这事可以通融。

Zhè shì kě yǐ tōng róng.

 

ขอผ่อนผันสักสองสามวัน Please extend the deadline a few days.

请宽限几天。

Qǐng kuānxiàn jǐ tiān. 

*宽限 Kuān xiàn ยืดเวลา (ที่กำหนด)ผ่อนผัน (การกำหนดของเวลา)

 

ผ่อนผันไปหนึ่งสัปดาห์ give one week's grace

宽限一个星期。

Kuān xiàn yí gè xīng qī.

 

เป็นไปไม่ได้จริงๆหรือที่จะผ่อนผันไปถึงเดือนหน้า Couldn't you put off the deadline till next month?

真的不能把期限宽限到下个月吗?

Zhēn de bù néng bǎ qī xiàn kuān xiàn dào xià gè yuè ma? 

 

ฉันคิดว่ามีระยะเวลาผ่อนผันซะอีก I thought you said there is a grace period. 

我以为有一个宽限期的。

Wǒ yǐ wéi yǒu yí gè kuān xiàn qī de.

 

เขาผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้ว He was nothing but skin and bones. 

他瘦得只剩皮包骨头了。

Tā shòu de zhǐ shèng pí bāo gǔ tóu le.

 

เมื่อตอนที่เราเจอเด็กนั้น เธอผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก The child was just a bag of bones when we found her. 

我们发现那孩子时,她瘦得皮包骨头。

Wǒ men fā xiàn nà hái zǐ shí, tā shòu de pí bāo gǔ tóu. 

 

เด็กผู้ชายคนนี้ผอมจนหนังหุ้มกระดูก The boy pined away to skin and bone. 

这个男孩瘦得皮包骨头。

Zhè gè nán hái shòu de pí bāo gǔ tóu. 

 

คุณผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้ว ไม่ต้องลดน้ำหนักอีกแล้วYou are already just skin and bones! You don't need to go on a diet! 

你已瘦得皮包骨头了!不能再节食了!

Nǐ yǐ shòu de pí bāo gǔ tóu le! Bù néng zài jié shí le! 

 

💘💘💘💘💘💘💘💘💘


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节