ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาจ้องมองฉันอย่างมึนงง 

He stared at me in confusion.

他困惑地盯着我。

Tā kùn huò de ding zhe wǒ.

*困惑 

Kùn huò 

ฉงนสนเท่ห์

งงงัน

งงงวย

 

เขาหันกลับมาพร้อมกับใบหน้าที่งุนงง

He turned around, with a bewildered look on his face. 

他转过身来,满脸困惑。

Tā zhuǎn guò shēn lái, mǎn liǎn kùn huò. คำตอบของเธอทำให้พวกเขางงงวยไม่เข้าใจ

They were perplexed by her response. 

她的答复令他们困惑不解。

Tā de dá fù lìng tā men kùn huò bù jiě. 

 

เขารู้สึกทุกข์ใจและสับสนมากจนไม่สามารถตอบคำถามของพวกเขาได้

He was too distressed and confused to answer their questions. 

他非常苦恼而困惑,无法回答他们的问题。

Tā fēi cháng kǔ nǎo ér kùn huò, wú fǎ huí dá tā men de wèn tí.

 


สิ่งที่ทำให้ฉันงงงันไม่เข้าใจก็คือ ทำไมเรื่องนี้ถึงได้เสร็จเร็วขนาดนี้

What beats me is how it was done so quickly.

使我困惑不解的是,这事怎么这么快就完成了。

Shǐ wǒ kùn huò bù jiě de shì, zhè shì zěn me zhè me kuài jiù wán chéng le. 

 

ความรักเมื่อมาแล้วก็ไป ช่างทำให้ผู้คนงงงวยเสียจริง

It's funny how love can come and go. 

爱情来了又走真让人困惑。

Ài qíng lái le yòu zǒu zhēn ràng rén kùn huò.

 


สรุปแล้วก็คือ ชีวิตของเธอช่างสับสนงงงวยมากๆ

She had a confused idea of life in general. 

总的来说,她对生活非常困惑。

Zǒng de lái shuō, tā duì shēng huó fēi cháng kùn huò.

 


พวกเขาสมรู้ร่วมคิดกัน 

They collude with each other.

他们互相勾结。

Tā men hù xiāng gōu jié.

*勾结 

Gōu jié 

สมรู้ร่วมคิดกัน ;

สมคบกัน ;

คบคิดกัน

 

ฉันจะไม่ยอมให้คุณสมรู้ร่วมคิดกับเขาเพื่อทำร้ายฉัน

I am not having you and him in cahoots against me. 

我不会让你和他勾结起来害我的。

Wǒ bù huì ràng nǐ hé tā gōu jié qǐ lái hài wǒ de.

 

ฉันไม่รู้ว่าเขาสมรู้ร่วมคิดกับแก๊งมาเฟียพวกนี้

I didn't know he was associated with mobsters. 

我不知道他和黑帮勾结。

Wǒ bù zhī dào tā hé hēi bāng gōu jié.

*黑帮 

Hēi bāng

แก๊งมาเฟีย

 


ฉันถามคำถามเมื่อฉันไม่เข้าใจ

If I do not understand, I ask questions. 

我不理解时就提出问题。

Wǒ bù lǐ jiě shí jiù tí chū wèn tí. 

 


ถ้าคุณหยิบยกปัญหาขึ้นมาในที่ประชุม ฉันจะสนับสนุนคุณเอง 

If you raise it at the meeting, I'll support you.

如果你在会上提出这个问题,我会支持你。

Rú guǒ nǐ zài huì shàng tí chū zhè ge wèn tí, wǒ huì zhī chí nǐ.

 

🍒🍒🍒🍒🍒


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节