คำศัพท์ภาษาจีน ครอบครัว 家庭 Family

 


ฉัน
Meพ่อ  
Father
爸爸
Bà ba


แม่
Mother
妈妈
Mā ma

 

ลูกสาว
Daughter
 女儿
Nǚ ér


ลูกชาย
Son
儿子
Ér zi

 
ปู่ ,ตา
Grandfather
祖父 ,外公
Zǔ fù, Wài gōngย่า, ยาย
Grandmother
奶奶   , 外婆
Nǎi nai, Wài póลุง ,น้า ,อาผู้ชาย
Uncle
伯伯, 舅父,  叔叔
Bó bo ,Jiù fù,Shū shuป้า ,น้า ,อาผู้หญิง
Aunt
姨母 ,  阿姨 , 姑妈
Yí mǔ,  Ā yí, Gū māพี่ชาย, น้องชาย
Brother
哥哥,  弟弟
Gē ge, Dì diพี่สาว ,น้องสาว
Sister
姐姐 ,  妹妹
Jiě jie, Mèi meiพี่เขย, น้องเขย
Brother-in law
姐夫 , 妹夫
Jiě fu, Mèi fuพี่สะใภ้ น้องสะใภ้
Sister-in-law
嫂子
Sǎo ziญาติ ,ลูกพี่ลูกน้อง
Cousin
亲戚 , 堂兄
Qīn qi, Táng xiōngหลานสาว(ของปู่ ย่า ตา ยาย )
Granddaughter
孙女
Sūn nǚ

 

หลานสาว(ของลุง ป้า น้า อา)
Niece
孙女;外甥女

Sūn nǚ;Wài shēng nǚ

 

หลานชาย(ของปู่ ย่า ตา ยาย)
Grandson
孙子
Sūn ziหลานชาย(ของลุง ป้า น้า อา)
Nephew
孙子,外甥
Sūn zi;Wài shēngพ่อบุญธรรม
Adoptive father
养父
Yǎng fùแม่บุญธรรม
Adoptive mother
养母
Yǎng mǔพ่อแม่บุญธรรม
Adoptive parents
养父母
Yǎng fù mǔลูกบุญธรรม
Adopted child
养子
Yǎng zǐพ่อเลี้ยง
Stepfather
继父
Jì fùแม่เลี้ยง
Stepmother
继母
Jì mǔลูกเลี้ยง(ผู้หญิง)
Stepdaughter
继女
Jì nǚลูกเลี้ยง(ผู้ชาย)
Stepson
继子
Jì zǐปู่ทวด
Great-grandfather
曾祖父
Zēng zǔ fùย่าทวด
Great-grandmother
曾祖母
Zēng zǔ mǔแม่ยาย แม่สามี
Mother-in-law
岳母
Yuè mǔพ่อตา พ่อสามี
Father-in-law
岳父
Yuè fùภรรยา
Wife
妻子
Qī ziสามี
Husband
丈夫
Zhàng fu

 

เหลนสาว
Great-granddaughter
 曾孙女
Zēng sūn nǚเหลนชาย
Great-grandson
曾孙
Zēng sūnพี่ชาย น้องชายต่างมารดาหรือบิดา
Half-brother
表兄 , 表弟, 堂兄,  堂弟
Biǎo xiōng, Biǎo dì, Táng xiōng, Táng dìพี่สาว น้องสาวต่างมารดาหรือบิดา
Half-sister
表姐 ,  表妹 , 堂姐 , 堂妹
Biǎo jiě, Biǎo mèi, Táng jiě, Táng mèiพี่ชาย น้องชายที่เป็นลูกติดแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง
Stepbrother
继兄 ,   继第
Jì xiōng,  Jì dì

 

พี่สาว น้องสาวที่เป็นลูกติดแม่เลี้ยงหรือพ่อเลี้ยง
Stepsister
继姐,  继妹
Jì jiě,  Jì mèi


💖💖💖💖💖💖💖💖💖

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节