ประโยคภาษาจีน ถามไถ่กันหน่อยว่าเป็นไงบ้าง

 


เป็นยังไงบ้าง 

How’s it going?

怎么样?

Zěn me yàng?

 

เป็นยังไงบ้าง 

How’s are things?

怎么样?

Zěn me yàng?

 

เป็นยังไงบ้าง 

What’s new?

怎么样?;你可好?

Zěn me yàng? Nǐ kě hǎo?

 

ว่าไง 

What’s up?

近来如何?

Jìn lái rú hé?

 

ทุกอย่างเป็นยังไงบ้าง 

How’s everything?

一切都好吧?

Yí qiè dōu hǎo ba?

 

เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ 

What have you been up to recently?

你最近怎样?

Nǐ zuì jìn zěn  yàng?

 

ชีวิตเป็นไงบ้าง 

How’s life?

最近怎么样呢?

Zuì jìn zěn me yàng ne?

 

ชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง 

How’s life treating you?

最近过得怎么样?

Zuì jìn guò de zěn me yàng? 💘💘💘💘💘

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节