คำศัพท์ภาษาจีน ธรรมชาติ 自然 Nature

 


ดิน 

Soil

泥土

Ní tǔ

 

น้ำ 

Water

Shuǐ

 

ลม 

Wind

Fēng

 


ไฟ 

Fire

Huǒ

 


หญ้า ทุ่งหญ้า

Grass

Cǎo

 

ทะเลทราย 

Desert

沙漠

Shā mò

 

เนินเขา 

Hill

小山

Xiǎo shān

 

ภูเขา 

Mountain

Shān

 

ถ้ำ 

Cave  

山洞

Shān dòng

 

ฝน 

Rain

 

ลูกเห็บ 

Hailstone

冰雹

Bīng báo

 

น้ำค้าง 

Dew

露水

Lù shuǐ

 

ดอกไม้ 

Flower

花朵

Huā duǒ

 

ป่า 

Forest

森林

Sēn lín

 

แม่น้ำ 

River

江河

Jiāng hé

 

ก้อนหิน 

Rock

石头

Shí tou

 

หิน 

Stone

石头

Shí tou

 

หินงอก 

Stalagmite

石笋

Shí sǔn

 

หินย้อย 

Stalactite

钟乳石

Zhōng rǔ shí

 

ทราย หาดทราย 

Sand

沙子

Shā zi

 

ทะเล 

Sea

Hǎi

 

ต้นไม้ 

Tree

树木

Shù mù

 

ท้องฟ้า 

Sky

天空

Tiān kōng

 

ภูเขาไฟ 

Volcano

火山

Huǒ shān

 

หิมะ 

Snow

Xuě

 

น้ำตก 

Waterfall

瀑布

Pù bù

 


🌸🌸🌸 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节