รวมเพลงน่าฟังของเด็ก 儿歌 (5)

 👇👇👇👇👇


好宝宝

Hǎo bǎo bǎo

歌词:

好宝宝,起得早。

Hǎo bǎo bǎo, qǐ de zǎo .

去学校,不迟到。

Qù xué xiào, bù chí dào.

 

 👐👐👐

 

你好

Nǐ hǎo

歌词:

你好点点头,

Nǐ hǎo diǎn diǎn tóu,

你好握握手,

Nǐ hǎo wò wò shǒu,

你好敬个礼,

Nǐ hǎo jìng gè lǐ,

不分我和你。

Bù fēn wǒ hé nǐ.

 

 👐👐👐


上学校

Shàng xué xiào 

歌词:

太阳眯眯笑,

Tài yáng mī mī xiào, 

我们起得早,

Wǒ men qǐ dé zǎo, 

背着小书包,

Bēi zhe xiǎo shū bāo, 

我们上学校。

Wǒmen shàng xuéxiào.

 👐👐👐


礼貌歌

Lǐ mào gē

歌词:

小学生有礼貌,

Xiǎo xué shēng yǒu lǐ mào,

见到老师敬个礼,

Jiàn dào lǎo shī jìng gè lǐ, 

见到同学问声好。

Jiàn dào tóng xué wèn shēng hǎo.

 

👐👐👐


小画笔

Xiǎo huà bǐ 

歌词:

小画笔,真美丽。

Xiǎo huà bǐ, zhēn měi lì. 

画太阳,笑眯眯,

Huà tài yáng, xiào mī mī, 

画小草,绿又绿

Huà xiǎo cǎo, lǜ yòu lǜ 

画自己,穿花衣。

Huà zì jǐ, chuān huā yī.


 👐👐👐


彩虹

Cǎi hóng

歌词:

一阵风,一阵雨。

Yī zhèn fēng, yī zhèn yǔ.

雨后彩虹真美丽,

Yǔ hòu cǎi hóng zhēn měi lì, 

红橙黄绿青蓝紫,

Hóng chéng huáng lǜ qīng lán zǐ, 

七色彩虹像画笔。

Qī sè cǎi hóng xiàng huà bǐ.

 

👐👐👐


黑猫和白猫

Hēi māo hé bái māo

歌词:

黑猫红帽子,

Hēi māo hóng mào zi, 

白猫绿裙子,

Bái māo lǜ qún zi, 

黑猫白带子,

Hēi māo bái dài zi, 

白猫黑鞋子。

Bái māo hēi xiézi.

 

👐👐👐


大西瓜

Dà xī guā

歌词:

大西瓜呀圆又圆,

Dà xī guā ya yuán yòu yuán, 

切开就变两大碗。

Qiē kāi jiù biàn liǎng dà wǎn.

你吃一碗,我吃一碗。

Nǐ chī yī wǎn, wǒ chī yī wǎn. 

留下空碗当小船,

Liú xià kōng wǎn dāng xiǎo chuán,

留下空碗当小船。

Liú xià kōng wǎn dāng xiǎo chuán.

 

👐👐👐


红萝卜

Hóng luó bo

歌词:

红萝卜,大白菜,

Hóng luó bo, dà bái cài, 

红的红,白的白。

Hóng de hóng, bái de bái. 

吃萝卜,吃白菜,

Chī luó bo, chī bái cài,

圆圆脸蛋儿真可爱。

Yuán yuán liǎn dànr zhēn kě ài.

 

👐👐👐


排排坐

Pái pái zuò

歌词:

排排坐,吃果果。

Pái pái zuò, chī guǒ guǒ.

你一个,我一个,

Nǐ yī gè, wǒ yī gè, 

妹妹睡着了,

Mèi mei shuì zháo le, 

给她留一个。

Gěi tā liú yī gè.

 

 

 👼👼👼👼👼👼👼👼👼โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节