ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเดาว่าเขาคงจะมีส่วนพัวพันกับเรื่องนี้บ้าง 

I suspect that he is more or less involved in the affair. 

我猜他和这件事有点牵连。

Wǒ cāi tā hé zhè jiàn shì yǒu diǎn qiān lián.

 

เขาเดาส่งเดช 

He made a blind guess. 

他瞎猜(乱猜)。

Tā xiā cāi (luàn cāi).

瞎猜=乱猜 

Xiā cāi =Luàn cāi  

เดาส่ง ;

เดาส่งเดช ;

เดามั่ว

 

ทำไมคุณไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะ(ไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควร) 

Why are you so ignorant?

你怎么这样不懂事?

Nǐ zěn me zhè yàng bù dǒng shì?

 


ถึงคราวที่พวกเราต้องทำงานนี้แล้ว 

It's our turn to do it.

该我们来做这事。

Gāi wǒmen lái zuò zhè shì.  

 


ข้อนี้จะตกหล่นไม่ได้อย่างเด็ดขาด 

Be sure not to leave out this item. 

这项可千万不能漏掉。

Zhè xiàng kě qiān wàn bù néng lòu diào.

 


เธอหลอกพวกเราเข้าแล้ว 

She has cheated us.

她已经骗了我们。

Tā yǐ jīng piàn le wǒ men.

 


งานต๊อกต๋อยอย่างนี้ทำไปก็ไม่ได้เรื่อง His is a shoddy piece of work, it's hardly presentable. 

这活儿不像样,拿不出手。

Zhè hour bú xiàng yàng, ná bù chū shǒu.

 


ฉันเคยบอกเขาไปแล้วว่าต้องทำอะไรบ้าง 

I told him what to do.

我告诉过他应该做什么。

Wǒ gào sù guò tā yīng gāi zuò shén me.

 


ทำไมคุณจะต้องดื้อรั้นหัวแข็งอย่างนี้นะ 

Why are you so stubborn?

为什么你偏要这样固执呢?

Wèi shén me nǐ piān yào zhè yàng gù zhi ne?

 


ทำไมจะต้องลนลานเช่นนี้หละ  ทำไมจะต้องตะลีตะลานเช่นนี้หละ 

Why are you so flustered?

为什么这样慌慌张张呢?

Wèi shén me zhè yàng huāng huang zhāng zhang ne?

慌张 

Huāng zhang 

ลุกลี้ลุกลน; 

ลนลาน; 

ตะลีตะลาน

 


โปรดรอให้ถึงตาคุณ 

Please wait your turn.

请等着轮到你。

Qǐng děng zhe lún dào nǐ.

 


ถึงตาคุณแล้ว 

It is your turn. 

轮到你了。

Lún dào nǐ le. 

 

 

💔💔💔💔💔


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节