ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


นี่ไม่ใช่ของเก่าหรอก คุณถูกหลอกแล้ว

 This isn't a genuine antique ─ you've been done. 

这不是真正的古董。你上当了。

Zhè bùshì zhēn zhèng de gǔ dǒng.Nǐ shàng dàng le.

 上当

Shàng dàng 

ถูกต้ม 

หลงกล

เสียท่า

古董

dǒng 

ของเก่า ; 

ของโบราณ 

 

ฉันเกรงว่าคุณจะถูกหลอกแล้วหละ

I'm afraid you've been had. 

恐怕你上当了。

Kǒng pà nǐ shàng dàng le.

 


พวกคุณตกเสียท่าแล้ว

You have fallen into the trap. 

你们可上当了。

men kě shàng dàng le.

 


เชอะ พูดบ้าๆบอๆไปได้ 

Bah! That's nonsense! 

呸,胡说八道。

Pēi, hú shuō bā dào.

 胡说八道 

shuō bā dào 

พูดจาเหลวไหล ;

พูดซี้ซั้ว; 

พูดบ้าๆบอๆ; 

พูดส่งเดช

 

คุณลองดมซิว่ากลิ่นอะไร 

What do you smell?

你闻一闻这是什么味道?

Nǐ wén yì wén zhè shì shén me wèi dào?

 

 

ลองทำดูสักสามสี่วันก่อน 

Let's do it for a few days.

先做几天看看。

Xiān zuò jǐ tiān kàn kan.

 

ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้ว คุณยังลุกขึ้นมาทำอะไร

Why are you getting up in the middle of the night?

半夜三更,你起来干什么?

Bàn sān gēng, nǐ qǐ lái gàn shén me?

 半夜三更 

Bàn sān gēng 

ดึกดื่นเที่ยงคืน

 

อย่าดื้อดึงอยู่อย่างนี้เลย 

Don't be so stubborn!

别这样固执啦!

Bié zhè yàng gù zhi la!

固执 

Gù zhí 

ดื้อร้น; 

ดื้อดึง ;

ถือทิฐิ; 

ดึงดันเธอเป็นคนดื้อรั้นนิดหน่อย 

She had a little core of self-will. 

她有点固执。

Tā yǒu diǎn gù zhi.

 

เธอเป็นคนดื้อรั้นมาก และไม่ยอมเปลี่ยนใจหรอก

She's very obstinate and won't change her mind. 

她很固执,不会改变主意的。

Tā hěn gù zhi, bú huì gǎi biàn zhǔ yì de.

 


เขาเป็นคนดื้อรั้นจริงเชียว เตือนก็ไม่ฟัง

He's really stubborn and won't be persuaded. 

他真固执,简直劝不过来。

Tā zhēn gù zhi, jiǎn zhí quàn bú guò lái. 

 

💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节