ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันเขาทำกระเป๋าเงินหายในช่วงเวลาเร่งด่วน 

He lost his wallet during rush hour.

他在上下班高峰期弄丢了钱包。

Tā zài shàng xià bān gāo fēng qī nòng diū le qián bāo.

 


ฉันเดาว่าพวกเขากำลังอยู่ในสภาพการจราจรที่ติดขัด 

My bet is that they've been held up in traffic. 

我估计他们是堵车了。

Wǒ gū jì tā men shì dǔ chē le.

 


วันนี้คุณยุ่งอยู่กับการทำอะไร 

What are you busy doing these days? 

你这些日子忙着干什么?

Nǐ zhè xiē rì zi máng zhe gàn shén me?

 


ตอนนี้คุณยุ่งอยู่ใช่ไหม 

Are you busy right now? 

现在是不是正在忙?

Xiàn zài shì bú shì zhèng zài máng?

 


เขาประชุมทั้งเช้า 

He's been in a meeting all morning. 

他一上午都在开会。

Tā yī shàng wǔ dōu zài kāi huì.

 


ก่อนการประชุมฉันต้องอ่านเอกสารบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องนี้

I'll need to read up on the case before the meeting.

在开会前,我需要看一些有关这件事的材料。

Zài kāi huì qián, wǒ xū yào kàn yì xiē yǒu guān zhè jiàn shì de cái liào.

 


ประชุมตอนบ่ายสอง เข้าใจนะ 

The meeting's at 2, OK?

两点开会,明白吗?

Liǎng diǎn kāi huì, míng bái ma?

 


ฉันมีประชุมตลอดทั้งเช้าเลย คุณช่วยรับโทรศัพท์ให้ฉันหน่อยได้ไหม 

I'll be in a meeting all morning. Can you take my calls?

我一上午都要开会。你能不能帮我接一下电话?

 Wǒ yī shàng wǔ dōu yào kāi huì. Nǐ néng bù néng bāng wǒ jiē yí xià diàn huà?💖💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节