ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันเที่ยวสืบข่าวของคุณไปทั่ว 

I was looking all over for you. 

我到处打听你的消息。

Wǒ dào chù dǎ tīng nǐ de xiāo xi.

到处打听

Dào chù dǎ tīng

เที่ยวสืบดูไปทั่ว

 

ฉันเคยเที่ยวสืบข่าวของเขาไปทั่ว 

I asked around about him.

我到处打听过他了。

Wǒ dào chù dǎ tīng guò tā le.

 

คนนี้ท่าทางดุจริงๆ 

This man looks really fierce.

这个人样子真凶。

Zhè ge rén yàng zi zhēn xiōng.

 

เขาอาจจะดูดุร้าย แต่เขาไม่ได้มีเจตนาร้ายอันใด 

He may look fierce, but he means no harm.

他可能看上去很凶,但并无恶意。

Tā kě néng kàn shàngqù hěn xiōng, dàn bìng wú è yì.

恶意 

È

คิดร้าย; เจตนาร้าย

 

สีหน้าของเขาก็ยังคงดุอยู่ 

His expression was still fierce. 

他的表情仍然很凶。

Tā de biǎo qíng réng rán hěn xiōng. 

 


อย่าดุน้องชายนักสิ 

Don't be so horrid to your brother.

别对你弟弟那么凶。

Bié duì nǐ dìdì nàme xiōng.

 


หยุดดุว่าเธอได้แล้ว 

Stop dressing her down!

别再凶她了!

Bié zài xiōng tā le! 

 


เธอถูกล่อให้ติดกับดัก 

She was betrayed into a snare. 

她被诱入陷阱。

Tā bèi yòu rù xiàn jǐng. 

 Yòu 

ชักจูง; 

จูงใจ; 

ชักนำ

 

เขาไม่มีเพื่อนและใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวเดียวดาย 

He has few friends and lives a lonely life.

他没有什么朋友,过着一种孤独的生活。

Tā méi yǒu shén me péng yǒu,guò zhe yì zhǒng gū dú de shēng huó. 

 


เดาได้ไม่ยากหรอกว่าเธอหมายถึงอะไร 

It doesn't take much imagination to guess what she meant. 

不难猜出她的意思。

Bù nán cāi chū tā de yì si.

 

คุณเดาไม่ถูกแน่ว่าเกิดอะไรขึ้น 

You'll never guess what's happened! 

你根本猜不到出了什么事!

Nǐ gēn běn cāi bù dào chū le shén me shì! 

 

ฉันเดาว่าเป็นคุณ 

I might have guessed it was you! 

我猜就是你!

Wǒ cāi jiùshì nǐ! 

 

ฉันเกรงว่าคุณเดาผิดแล้ว 

I'm afraid you guessed wrong

恐怕你猜错了。

Kǒng pà nǐ cāi cuò le.

 

คุณเดาอายุของเขาได้ไหม 

Can you guess his age? 

你能猜出他的年龄吗?

Nǐ néng cāi chū tā de nián líng ma?                💦💦💦💦💦💦


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节