ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ทำไมเขาถึงมัวชักช้าอยู่ 

Why is he late.

他为什么迟迟不到。

Tā wèishéme chí chí bù dào.

 迟迟不到 

Chí chí bù dào 

ชักช้า 

 

พวกเขาจ่ายเงินให้ฉันช้ามาก

They were very slow paying me. 

他们迟迟不付钱给我。

men chí chí bù fù qián gěi wǒ.

 

เขามักจะจ่ายเงินล่าช้า

You're always behind in making your payments. 

你总是迟迟不付款。

Nǐ zǒng shì chí chí bú kuǎn.

 


ทำไมเขาถึงยังไม่มาซะที

Why is he taking so long to come? 

他为什么迟迟不来?

Tā wèi shén me chí chí bù lái?

 


ทำไมคุณถึงมักจะตัดสินใจได้เชื่องช้านักนะ 

Why are you always late in making a decision?

为什么你总是迟迟做不了决定?

Wèi shén me nǐ zǒng shì chí chí zuò bù liǎo jué dìng?

 


เราทุกคนภูมิใจในตัวเขา 

We are all proud of him.

我们都为他感到骄傲。

Wǒ men dōu wèi tā gǎn dào jiāo ào.

骄傲 

Jiāo ào 

ภาคภูมิใจ

 

ฉันภูมิใจในตัวคุณมากเลย ที่รักของฉัน 

I am so proud of you, my sweet! 

我真为你骄傲,亲爱的!

Wǒ zhēn wèi nǐ jiāo ào, qīn ài de! 

 

 

ฉันรู้สึกภาคภูมิใจในความพยายามของเขา 

I felt proud of his efforts. 

我为他的努力感到骄傲。

Wǒ wèi tā de nǔ lì gǎn dào jiāo ào.

 


เขาภูมิใจมากจนไม่สนใจคนอื่น

He is too proud to take notice of others. 

他很骄傲,不理睬别人。

Tā hěn jiāo ào, bù lǐ cǎi bié rén. 

理睬 

Lǐ cǎi 

สนใจ; 

ใยดี; 

เอาใจใส่

 

เธอเห็นฉันและก็จำฉันได้ด้วย แต่กลับไม่สนใจฉันซะงั้น

She saw me, recognized me and cut me dead. 她看见了我,也认出了我,却不理睬我。

Tā kàn jiàn le wǒ, yě rèn chū le wǒ, què bù lǐ cǎi wǒ. 

 

 

เขาไม่ได้สนใจฉันเลยสักนิด

He didn't take a blind bit of notice of me.

他压根儿没理睬我。

Tā yà gēnr méi lǐ cǎi wǒ. 

压根儿

Yà gēnr 

โดยสิ้นเชิง; 

เลย; 

แต่ไหนแต่ไรมา

 

 

💖💖💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节