ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


งานนี้คุณน่าจะทำตั้งนานแล้ว 

You should have done it a long time ago.

这事你早就该办了。

Zhè shì nǐ zǎo jiù gāi bàn le.

 


วันนี้ตอนบ่ายคุณนึกจะทำอะไร

What do you wanna do this afternoon? 

你今天下午想干什么?

Nǐ jīn tiān xià wǔ xiǎng gàn shén me?

 


ฉันไม่นึกอยากทำอะไรเลย 

I don't want to do anything.

我什么也不想干。

Wǒ shén me yě bù xiǎng gàn.

 


พรุ่งนี้ฉันจะต้องมารับคุณอย่างแน่นอน 

I will pick you up tomorrow.

明天我一定来接你。

Míng tiān wǒ yí dìng lái jiē nǐ.

 


จะผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้ 

There can be no mistake.

不能有一点错误。

Bù néng yǒu yì diǎn cuò wù.

 


ก่อนคุณจะไปช่วยบอกให้ฉันรู้ด้วย 

Let me know before you leave.

你走之前通知我一声。

Nǐ zǒu zhī qián tōng zhī wǒ yì shēng.

 


เขาตาบอดตั้งแต่กำเนิดแล้ว 

He was born blind.

他生来就瞎了。

Tā shēng lái jiù xiā le.

 


ทั้งหมดเป็นสิ่งที่โกหกหลอกลวง

It's all lies!.

全是骗人的鬼话!

Quán shì piàn rén de guǐ huà!

 


ทั้งหมดนั่นคือสิ่งโกหกหลอกหลวง ไม่มีหรอกความเท่าเทียมกัน

That's all bunk-there can't be equality.

那全是骗人的鬼话平等是不可能有的。

Nà quán shì piàn rén de guǐ huà píng děng shì bù kě néng yǒu de. 


 

เห็นได้ชัดว่าคุณพูดถูก

Obviously you're right.

显然是你对的。

Xiǎn rán shì nǐ duì de.

*显然 

Xiǎn rán 

ประจักษ์ชัดแจ้ง; 

เด่นชัด

 

คุณผิดแล้ว และคุณเองก็รู้อยู่แล้วว่าคุณผิด

You're wrong, and what's more you know it! 

你错了!而且你明明知道你错了!

Nǐ cuò le! Ér qiě nǐ míng míng zhī dào nǐ cuò le! 

*明明 

Míng míng

เป็นอย่างนั้นชัดๆ;

เป็นอย่างนั้นอย่างแน่ชัด

 

เหตุผลของคุณยังไม่แน่นพอ 

You have no good reason.

你的理由不太充分。

Nǐ de lǐ yóu bú tài chōng fèn.

 

 

🌳🌳🌳🌳🌳

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节