ประโยคภาษาจีน


 

ไม่คิดเลยว่าเขาจะโกหกฉัน พอคิดถึงขึ้นมา มันก็ทำให้ฉันเจ็บปวด  

It hurt me to think that he would lie to me. 

一想到他竟然对我说谎,我就很伤心。

Yī xiǎng dào tā jìng rán duì wǒ shuō huǎng, wǒ jiù hěn shāng xīn.


 

เขากำลังโกหก หรือว่าไม่ได้โกหกนะ He was lying or was he?

他在说谎,还是没有说谎?

Tā zài shuō huǎng, hái shì méi yǒu shuō huǎng?

 


คุณพ่อ ฉันไม่โกหกพ่อไม่ได้ 

Father, I cannot lie to you.

爸爸,我不能对你说谎。

Bàba, wǒ bù néng duì nǐ shuō huǎng.

 


 

ไม่กี่วันมานี้ดูเหมือนเขามีเจตนาจะหลบหน้าฉัน 

He seems to be avoiding me these days.

这几天他好像有意躲我。

Zhè jǐ tiān tā hǎo xiàng yǒu yì duǒ wǒ.

 ฉันซ่อนตัวอยู่ใต้เตียง 

I hid under the bed.

我躲在床底下。

Wǒ duǒ zài chuáng dǐxia.

 เขามักจะเอะอะโวยวายในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ  He is always kicking up a shine about a trifle. 

他总是为一点小事大吵大闹。

Tā zǒng shì wéi yì diǎn xiǎo shì dà chǎo dà nào.

 โปรดพยายามที่จะไม่พูดนินทาคนอื่น 

Try your best not to say others ‘gossip. 

请尽量不要说别人的闲话。

 Qǐng jìn liàng  bú yào shuō bié rén de xián huà.
เธอชอบซุบซิบเรื่องของชาวบ้าน 

She is very fond of gossip.

她很爱说别人的闲话。

Tā hěn ài shuō biérén de xiánhuà. 

 ฉันรู้สึกว่า เขาจะมีความในใจอะไรสักอย่าง 

I noticed that he seemed to have something on his mind. 

我发现他好像有什么心事。

Wǒ fā xiàn tā hǎo xiàng yǒu shén me xīn shì.

 


 

วันนี้ฉันได้แก้ไขปัญหาไปไม่น้อยเลย 

I've solved a lot of problems today.

今天我解决了不少问题。

Jīn tiān wǒ jiě jué le bù shǎo wèn tí.

 นี่เป็นเรื่องส่วนตัว 

This is a personal question.

这是个私人问题。

Zhè shì gè sī rén wèn tí.

 ฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว 

I am not comfortable answering personal questions.

我不喜欢回答私人问题。

 Wǒ bù xǐ huān huí dá sī rén wèn tí.

 นี่เป็นเรื่องส่วนตัว คุณจะต้องถามเขา 

It's personal. You’ll have to ask him. 

这是个私人问题,你得问他自己。

Zhè shì gè sī rén wèn tí, nǐ děi wèn tā zì jǐ.💕💕💕💕โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节