ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เรื่องนี้ยังเป็นปริศนาสำหรับฉัน 

It's a mystery to me.

这对我来说是个谜。

Zhè duì wǒ lái shuō shì gè mí.

 


เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่จนถึงบัดนี้ 

This matter is still a mystery.

这件事到现在还是个迷。

Zhè jiàn shì dào xiàn zài hái shì gè mí.

 


อย่าปลงไม่ตกเพราะเรื่องหยุมๆหยิมๆแค่นี้เลย 

Don't take such small things to heart. 

别为这点小事想不开。

Bié wèi zhè diǎn xiǎo shì xiǎng bù kāi.

*想不开 

Xiǎng bù kāi 

ปลงไม่ตก; 

ปลงไม่ได้

 


ทำไมคุณมักจะปลงไม่ตกนะ 

Who are you carrying all those bricks for?

你干嘛老是想不开呢?

Nǐ gàn ma lǎo shì xiǎng kāi ne?

 


เรื่องนี้ทำให้ฉันเจ็บปวดมาก 

This matter pained me.

这件事使我痛苦。

Zhè jiàn shì shǐ wǒ tòng kǔ.

 


เขาออกจะขี้ขลาดอยู่บ้าง 

He is a little timid.

他有些胆怯。

Tā yǒu xiē dǎn qiè.

*胆怯 

Dǎn qiè 

ขี้ขลาด ; 

ขี้ขลาดตาขาว

 


ฉันมักจะพบปะคนเช่นนี้อยู่บ่อยๆ 

I often meet such people.

我常常遇见这种人。

Wǒ cháng chang yù jiàn zhè zhǒng rén.

 


ไม่ต้องมาหลอกล่อฉันหรอก 

Don't fool me.

不要哄我。

Bù yào hǒng wǒ.

*哄 

Hǒng  

หลอก ;

หลอกล่อ ;

หลอกลวง ;

ต้ม; 

หลอกต้ม

 


เธอไม่กลัวแม้แต่น้อย 

She is not afraid at all.

她一点也不怕。

Tā yì diǎn yě bú pà.

 


คุณกำลังพูดประชดฉันใช่ไหม 

Are you satirizing me?

你在讽刺我吗?

Nǐ zài fěng cì wǒ ma?

*讽刺

 Fěng cì 

ประชด; 

แดกดัน

กระทบกระเทียบ

 


ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตาม เขาจะไม่ลังเลเลย 

He has no hesitation about anything.

他对什么事都毫不迟疑。

Tā duì shén me shì dōu háo bù chí yí.

*毫不迟疑 

Háo bù chí yí 

โดยไม่ลังเล

 


💗💗💗💗


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节