ประโยคภาษาจีน

 


ไม่สะดวกที่จะพูดที่นี่ 

It's not convenient to talk here. ; This isn't the right place to talk. 

这里谈话不方便。

Zhè lǐ tán huà bù fāng biàn. 

 สถานที่นี้ไม่สะดวกสำหรับการจัดการประชุม 

It's a very inconvenient place to hold the meeting.

这地方开会很不方便。

Zhè dì fāng kāi huì hěn bù fāng biàn.

 


เขามาที่นี่ทุกวัน 

He comes here every day.

他每天都来这。

Tā měi tiān dōu lái zhè.

 ไม่มีใครเกลียดคุณหรอก คุณนะคิดมากไปเอง 

Nobody hates you , it's all in your imagination.

没人讨厌你,都是你在胡思乱想。

Méi rén tǎo yàn nǐ,dōu shì nǐ zài hú luàn xiǎng.

 


มนุษย์เรา ไม่ควรว่าง พอว่างก็จะชอบคิดมาก 

Person can't be free, otherwise thinking a lot.

人啊,不能闲着,一闲就爱胡思乱想。

Rén a, bù néng xián zhe, yī xián jiù ài hú luàn xiǎng.

 


เรายังมีธุระอยู่ คุณไปก่อนได้เลย  

We still have business, you can go first.

我们还有事,你可以先走。

men hái yǒu shì, nǐ kě yǐ xiān zǒu.

 


อย่ายืนกีดขวางทางเดิน 

Don't get in the way.

不要挡住道路。

Bú yào dǎng zhù dào lù.

 


พวกเขาก็อยู่ที่นี่โดยตลอด 

They've been here.

他们一直在这。

Tā men yì zhí zài zhè.

 


เราก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วย 

We also congratulate to you.

我们也祝贺你。

Wǒ men yě zhù hè nǐ.

 


คุณมีคนรักไหม ; คุณมีคู่ไหม 

Are you seeing anyone?

你有对象吗?

Nǐ yǒu duì xiàng ma?

 


ฉันมีคู่แล้ว ;ฉันมีคนรักแล้ว 

I’m seeing someone.

我有对象了。

Wǒ yǒu duì xiàng le.

 

 

💗💗💗💗💗


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节