ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาเป็นคนเถนตรง ;เขาเป็นคนซื่อ 

He is a man of integrity.

他为人很正直。

Tā wéi rén hěn zhèng zhí.

*正直 

Zhèng zhí 

ตรงไปตรงมา ;

ซื่อตรง; 

เปิดเผยตรงไปตรงมา

 

เขานิ่งเงียบไม่พูด ยืนเหม่ออยู่ที่นั่น 

He did not say a word, standing there in a daze.

他话也不说,站在那里发呆。

Tā huà yě bù shuō, zhàn zài nà lǐ fā dāi.  

*发呆 

Fā dāi 

เหม่อลอย; 

ใจลอย

 

พวกเขาไม่ได้เรียกร้องมากเกินไป 

They are very modest in their demand.

他们没有过分的要求。

Tāmen méi yǒu guò fèn de yāo qiú. 

*过分要求 

Guò fèn yāo qiú  

เรียกร้องเกินไป; 

เรียกร้องเลยเถิด

 

เขาไม่เคยเรียกร้องมากเกินไป 

He has never made extravagant claims.

他从未提出过分的要求。

Tā cóng wèi tí chū guò fèn de yāo qiú.

 

การดื่มเหล้ามากไปเป็นอันตรายกับร่างกาย 

Drinking too much is bad for your health.

喝酒过多对身体有害。

jiǔ guò duō duì shēn tǐ yǒu hài.

 

เสื้อผ้าสวมจนเปื่อยหมดแล้ว 

The clothes are worn-out.

衣服穿烂了。

fu chuān làn le.

 

พูดจาอย่าให้ทะลึ่งเกินไป 

Don't talk too rashly.

说话不要太冒失。

Shuō huà bú yào tài mào shī.

*冒失 

Mào shī 

บุ่มบ่าม; 

เลินเล่อ ;

ไม่ดูตาม้าตาเรือ  ;

ทะลึ่ง

 

คุณดูไม่เข้าท่าเลย 

That's not at all a proper way of expressing yourself.

你这样太不像样子了。

Nǐ zhè yàng tài bú xiàng yàng zi le.

*太不像样子

Tài bú xiàng yàng zi 

ไม่เข้าท่า

 

พอเท้าความถึงเรื่องนี้ เขาก็เอาแต่หัวเราะ 

He laughs at the mention of it.

一提起这件事来他就好笑。

Yī tí qǐ zhè jiàn shì lái tā jiù hǎo xiào.

 

พอคิดถึงเรื่องนี้ฉันก็ขำ 

I laugh when I think about it.

想起这件事,我就好笑。

Xiǎng qǐ zhè jiàn shì, wǒ jiù hǎo xiào.

 


💖💖💖💖💖

 


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节