ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เลิกประคารมกันเสียที 

Stop bickering!

别斗嘴了!

Bié dòu zuǐ le!

 

เกิดประทะคารมกันพักหนึ่ง 

There was a war of words.

进行了一场舌战。

Jìn xíng le yì chǎng shé zhàn.

 


ดอกไม้บานแล้ว 

The flowers are in blooming.

花开了。

Huā kāi le.

 


ความจริงที่ไม่อาจจะบ่ายเบี่ยงได้

The facts cannot be denied.

事实不容抵赖。

Shì shí bù róng dǐ lài.

*抵赖 

Dǐ lài 

แก้ตัวอย่างน้ำขุ่นๆ; 

ปฏิเสธ (ความผิดหรือโทษของตน) อย่างน้ำขุ่นๆหรืออย่างข้างๆคูๆ;

เบี้ยว; 

บิดพลิ้ว

 

เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างระหว่างทั้งสองฝ่าย

There occurred some misunderstanding between both sides. 

双方之间发生了一些误会。

Shuāng fāng zhī jiān fā shēng le yì xiē wù huì. 

 

ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนี้ 

That's not the problem.

问题不在这里。

Wèn tí bú zài zhè lǐ.

 

เขาเป็นคนขี้บ่น

He is a grumbler.

他是一个爱抱怨的人。

Tā shì yí gè ài bào yuàn de rén. 

*抱怨 

 Bào yuàn 

บ่นว่า(คนอื่นด้วยความไม่พอใจ)  ;

โทษ((คนอื่นด้วยความไม่พอใจ) 

 

เขาเอาแต่โทษนั่นโทษนี่

All he ever does is grumble about things. 

他只会抱怨。

Tā zhǐ huì bào yuàn.

 

คุณกำลังบ่นอะไรหนักหนานะ

What are you moaning on about now? 

你在抱怨什么呢?

Nǐ zài bào yuàn shén me ne? 

 


เขาทำให้ฉันประทับใจได้ดีทีเดียว

My first impression of him was favorable. 

他给我的第一印象不错。

Tā gěi wǒ de dì yī yìn xiàng bú cuò

 

ฉันไม่สามารถรับประกันได้ว่าเขาจะมาตรงเวลาหรือไม่

I can't guarantee that he will come on time.

我不能担保他准时来。

Wǒ bù néng dān bǎo tā zhǔn shí lái.

*担保 

Dān bǎo 

รับรอง; 

รับประกัน

 

อย่าพูดประเจิดประเจ้อเกินไป

Don't be too explicit.

不要讲的太露骨。

Bú yào jiǎng de tài lù gǔ.

*露骨 

Lù gǔ 

ประเจิดประเจ้อ;

อย่างไม่ปิดบัง; 

อย่างโจ๋งครึ่ม; 

อย่างโล่งโจ่ง

 

 

💘💘💘💘💘

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节