ประโยคภาษาจีน

 


อย่ามาพูดว่าสมน้ำหน้าฉันนะ ถ้าไม่อย่างนั้นคุณได้ลิ้มรสกำปั้นของฉันแน่

Don't say it serves me right or I'll thump you. 

别说我活该,不然让你尝尝我的拳头。

Bié shuō wǒ huó gāi, bù rán ràng nǐ cháng chang wǒ de quán tóu. 

 สมแล้ว ก็คุณไม่ยอมฟังฉันเลยนี่

It serves you right!you should have listened to me. 

活该,谁叫你不听我的话。

Huó gāi, shéi jiào nǐ bù tīng wǒ de huà. 

 คุณทำแบบนี้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองถูกใช่ไหม

Are you just doing this to prove a point? 

你这么做就是为了证明自己对吗?

Nǐ zhè me zuò jiù shì wèi le zhèng míng zì jǐ duì ma?

 

 


เขามักจะจับผิดอยู่เสมอ

He's always finding fault with people. 

他就爱挑刺儿。

Tā jiù ài tiāo cìr.

挑刺儿

Tiāo cìr

จับผิด

ฟื้นฝอยหาตะเข็บ

 


ให้ฉันเดาว่านี่เป็นความคิดของใคร

Let me guess whose bright idea that was. 

我猜猜这是谁的意见。

Wǒ cāi cāi zhè shì shéi de yì jiàn.

 


เรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้น

The matter is not so simple. 

事情没有那么简单。

Shì qíng méi yǒu nà me jiǎn dān.

 


คุณอย่าโง่นักเลย เรื่องไม่ได้ง่ายขนาดนั้น

 Don't be naive. The matter is not so simple. 
你别傻乎乎的,事情没有那么简单。

Nǐ bié shǎ hū de, shì qíng méi yǒu nà me jiǎn dān. 

 


ทำไมเราถึงไม่สามารถทำเรื่องแบบเดียวกันได้

Why wouldn't we be able to do the same? 

为什么我们不可以做到同样的事情呢?

Wèi shén me wǒ men bù kě yǐ zuò dào tóng yàng de shì qíng ne? 

 


ทำไมไม่ทำในสิ่งที่คุณรักหละ

Why shouldn't life be about doing what you love?

为什么不去做自己热爱的事情呢?

Wèi shén me bú qù zuò zì jǐ rè ài de shì qíng ne?

 


ทำไมฉันถึงทำเรื่องไร้สาระได้แบบนี้นะ

Why on earth could I do such a laughable thing? 

我为什么会做这么令人可笑的事情呢?

Wǒ wèi shén me huì zuò zhè me lìng rén kě xiào de shì qíng ne?

 


ฉันไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยนะ คุณบอกเธอเองเลย

I'm not related to you, tell her yourself. 

我才不管你的事情呢,你自己跟她说。

Wǒ cái bù guǎn nǐ de shì qíng ne, nǐ zì jǐ gēn tā shuō.

 


คุณทำให้ฉันตกใจแทบแย่ ฉันก็นึกว่าเรื่องอะไรซะอีก 

You scared to death me I also think any matter! 

你吓死我了我还以为什么事情呢!

Nǐ xià sǐ wǒ le wǒ hái yǐ wéi shén me shì qíng ne! 

 


💓💓💓💓💓โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节