ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น 

No matter what  happens.

不管发生什么事。

Bù guǎn fā shēng shén me shì.

 


ฉันจะอยู่ที่นั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

I'll be there whatever happens. 

不管发生什么事我都会到那儿的。

Bù guǎn fā shēng shén me shì wǒ dōu huì dào nàr de.

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 

Whatever happens, you must survive all along.

不管发生什么事,你必须好好活着。

Bù guǎn fā shēng shén me shì, nǐ bì xū hǎo hǎo huó zhe.

 


ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพวกเราได้เตรียมพร้อมไว้เป็นอย่างดี 

Whatever may happen, we are prepared for it.

不管发生什么事,我们已经做好准备。

Bù guǎn fā shēng shén me shì, wǒ men yǐ jīng zuò hǎo zhǔn bèi. 

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็อย่าได้ออกมาเชียวนะ Don't come out, whatever happens. 

不管发生什么事都别出来。

guǎn fā shēng shén me shì dōu bié chū lái.

 


ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะต้องผ่านมันไปให้ได้ 

Whatever happens, I'm coming through.

不管发生什么事,我都将挺过去。

guǎn fā shēng shén me shì, wǒ dōu jiāng tǐng guò qù.

 


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะปกป้องฉันใช่ไหม 

Will you protect me, no matter what happens?

不管发生什么事,你都会保护我吗?

guǎn fā shēng shén me shì, nǐ dōu huì bǎo hù wǒ ma? 


 

ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันจะอยู่กับคุณตลอดไป 

Whatever happens, I'll always be with you, forever.

不管发生什么事,我都会和你在一起,直到永远。

Bù guǎn fā shēng shén me shì, wǒ dōu huì hé nǐ zài yì qǐ, zhí dào yǒng yuǎn.

 


เขารู้สึกไม่พอใจอยู่บ้าง 

He was a little upset.

他稍微有一点不高兴。

Tā shāo wēi yǒu yì diǎn bù gāo xìng.

 


ไม่ต้องห่วงคุณยังพอมีเวลาอยู่บ้าง 

Don't worry, you still have a little time.

别担心,你还有一点儿时间。

Bié dān xīn, nǐ hái yǒu yì diǎnr shí jiān.

 


ยิ่งไปกว่านั้น พวกเรายังไม่แน่ใจว่าตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นหรือไม่ 

Nor is it certain these are such good times.

而且,我们还不能肯定现在的形势大好。

Ér qiě, wǒ men hái bù néng kěn dìng xiàn zài de xíng shì dà hǎo.

 


ความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องที่รังเกียจ 

Selfishness is contemptible. 

自私自利是可鄙的。

sī zì lì shì kě bǐ de. 

*可鄙 

ที่น่ารังเกียจ; 

น่ารังเกียจ; 

บัดซบ; 

เลวอย่างยิ่ง

 

💢💢💢💢


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节