ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันไม่ต้องการจะให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึ้น 

I don't want any misunderstanding.

我不希望发生什么误会。

Wǒ bù xī wàng fā shēng shén me wù huì.

 

คุณเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือไม่ 

Did you see what happened? 

你看到发生什么事了吗?

Nǐ kàn dào fā shēng shén me shì le ma?

 

คุณทำแบบนี้ ช่างไม่ประสีประสานัก

It is thoughtless of you to do so.

你这样做, 太不懂事。

Nǐ zhè yàng zuò, tài bù dǒng shì.

 

เด็กที่ไม่ค่อยจะประสีประสาเท่าไรนัก 

Not very sensible children.

不太懂事的孩子。

Bù tài dǒng shì de hái zi.

 

คุณควรโตได้แล้ว ;คุณควรจะรู้เรื่องรู้ราวได้แล้ว 

It's time you grew up. 

你该懂事了。

Nǐ gāi dǒng shì le.

 

คุณโตแล้ว ควรจะรู้เรื่องรู้ราวให้มากกว่านี้ได้แล้ว

Now that you are older, you should know better.

你长大了,该更懂事了。

Nǐ zhǎng dà le, gāi gèng dǒng shì le. 

 


ทำไมคุณไม่ประสีประสาเอาเสียเลย 

Why are you so ignorant.

你怎么这样不懂事。

Nǐ zěn me zhè yàng bù dǒng shì.

 

เจ้าหมอนี่รู้สึกจะประสาทอยู่นิดๆ

That chap's not quite right in the head.

这家伙有点神经病。

Zhè jiā huǒ yǒu diǎn shén jīng bìng.

 


เขาพูดเสียงประหม่า 

He spoke in a timid voice.

他说话怯声怯气。

Tā shuōhuà qiè shēng qiè qì.

*怯声怯气 

Qiè shēng qiè qì

(พูด) ประหม่า; 

(พูด) ไม่เป็นธรรมชาติ

 

ช่างเป็นคนที่ประหลาดเสียนี่กระไร 

What a strange guy! 

真是个怪人!

Zhēn shì gè guài rén!

 


เขาเป็นคนที่ประหลาดเสียนี่กระไร 

He was just a character. 

他真是个怪人。

Tā zhēn shì gè guài rén.

 


เขาดูประหม่าเล็กน้อย 

He seems a bit nervous.

他显得有点紧张。

Tā xiǎn dé yǒu diǎn jǐn zhāng.

 

🌸🌸🌸🌸🌸


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节