ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาโกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้

He was filled with an ungovernable rage.

他怒不可遏。

Tā nù kě è.

*怒不可遏 

Nù bù kě è 

โกรธจนยั้งอารมณ์ไว้ไม่ได้

 

ดื่มนมสดในขณะยังร้อนอยู่ซะ 

Drink your new milk while it is warm.

把鲜牛奶趁热喝下去吧。

Bǎ xiān niú nǎi chèn rè hē xià qù ba.

 

กินบะหมี่ในขณะที่ร้อนเถอะ 

Eat the noodles while they are hot. 

这面趁热吃吧。

Zhè miàn chèn rè chī ba. 

 

มีใครต้องการกาแฟไหม ดื่มตอนที่ยังร้อนอยู่ 

Who wants coffee? Get it while it's hot.

谁要咖啡?趁热喝。

Shéi yào kā fēi? Chèn rè hē.

 

ดื่มในขณะที่ร้อนจะทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นขึ้น 

Drink before it gets cold. It’ll warm you up. 

趁热喝,会让你觉得暖和的。

Chèn rè hē, huì ràng nǐ jué dé nuǎn huo de. 

 

อาหารนี้กินตอนที่ร้อนจะดีที่สุด 

This food is best eaten while hot.

这道食物最好趁热吃。

Zhè dào shí wù zuì hǎo chèn rè chī. 

 


ฉันยังมีงานอีกมากมายที่จะต้องทำ 

I've still got tons to do. 

我还有许多事要做。

Wǒ hái yǒu xǔ duō shì yào zuò.

 


คุณเองยังไม่รู้แล้วฉันจะไปรู้ได้อย่างไร 

You don't know, not to mention me?

你还不知道,何况我呢?

Nǐ hái bù zhī dào, hé kuàng wǒ ne?

*何况 

Hé kuàng 

ใช้น้ำเสียงที่ย้อนถาม มีความหมายแสดงว่าเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง; 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 

แม้แต่คุณยังไม่รู้ แล้วนับประสาอะไรกันฉันหละ 

Even you have no idea, not mention me.

连你都不知道,我就更不用说了.

Lián nǐ dōu bù zhī dào, wǒ jiù gèng bú yòng shuō le.

 


คุณวิ่งเร็วขนาดนั้นยังตามไม่ทันเขาเลย แล้วฉันจะไปทันได้อย่างไร 

If a good runner like you can't catch up with him, how can I? 

你跑得那么快还赶不上他,何况我呢?

Nǐ pǎo de nà me kuài hái gǎn bú shàng tā, hé kuàng wǒ ne?

 

ฉันไม่ชอบบ้านหลังนั้นและราคาสูงเกินไป 

I don't like the house. Moreover, the price is too high. 

我不喜欢那所房子,何况价钱也太高。

Wǒ bù xǐ huān nà suǒ fáng zi, hé kuàng jià qián yě tài gāo.

 

🌼🌼🌼🌼
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节