ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


เขาทำอะไรมักจะลับๆล่อๆ 

He always does things secretly.

他做事总是偷偷摸摸的。

Tā zuò shì zǒng shì tōu tōu mō mō de.

*偷偷摸摸的 

Tōu tōu mō mō de

ลับๆล่อๆ;

ผลุบๆโผล่ๆ

 

เขาจ้องมองฉันตั้งนาน 

He looked at me for a long time.

他端详了我好久。

Tā duān xiáng le wǒ hǎo jiǔ.

*端详 

Duān xiáng 

จ้องมอง(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์ ;

พิจารณาดู(บุคคล)อย่างพินิจพิเคราะห์

 

เรื่องนี้ก็มอบให้คุณก็แล้วกัน 

I leave this matter in your hands.

这事就委托你了。

Zhè shì jiù wěi tuō nǐ le.

 

มอมเหล้าเขา 

Get him drunk.

把他灌醉。

Bǎ tā guàn zuì.

 

เด็ก ๆ มักจะมีจินตนาการมากมายหลายหลาก 

Children often have plenty of imagination.

儿童们往往有丰富的幻想力。

Ér tóng men wǎng wǎng yǒu fēng fù de huàn xiǎng lì.

 

เขามักจะเปลี่ยนใจอยู่เสมอ 

He often changes his mind.

他经常改变主意。

Tā jīng cháng gǎi biàn zhǔ yì.


นักเรียนไม่มีรายได้ที่มั่นคง

A student doesn't have a steady income. 

学生没有稳定的收入。

Xué shēng méi yǒu wěn dìng de shōu rù.

 

เขามีความเป็นผู้ใหญ่และมีจิตใจมั่งคงหนักแน่น 

He is mature and steady.

他为人成熟稳重。

Tā wéi rén chéng shú wěn zhòng.

*成熟 

Chéng shú 

สุกงอม ;

มีความเป็นผู้ใหญ่


*稳重 

Wěn zhòng 

มั่นคง

 

คว้าโอกาสไว้ไม่งั้นคุณจะต้องเสียใจภายหลัง 

Seize the chance, otherwise you will regret it. 

抓住机会,否则你要后悔的。

Zhuā zhù jī huì, fǒu zé nǐ yào hòu huǐ de.

 

ฉันเคยบอกเขาแล้ว ว่าให้เขาคว้าโอกาสไว้ 

I always told him, you hang onto this one. 

我告诉过他,要抓住机会。

Wǒ gào sù guò tā, yào zhuā zhù jī huì.

 

เขามัวเมาอยู่ในชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 

He wallowed in luxurious life.

他沉迷于奢侈的生活之中。

Tā chén mí yú shē chǐ de shēng huó zhī zhōng.

*沉迷 

Chén mí 

หมกมุ่น ;

หลงใหล ;

เคลิบเคลิ้ม

 

เขามัวแต่เล่นเกมส์จนลืมกินข้าว 

He just plays games and forgets to eat.

他只顾玩游戏,连饭都忘去吃。

Tā zhǐ gù wán yóu xì, lián fàn dōu wàng qù chī.

 

เขายุ่งมากจนไม่มีเวลากินข้าว

He is so busy that he can't even stop for a meal. 

他忙得连饭也顾不上吃。

Tā máng de lián fàn yě gù bù shàng chī.

*顾不上 

bù shàng 

ไม่มีเวลา🌳🌳🌳🌳


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节