ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ฉันตกหลุมรักการจูบที่อ่อนหวานละมุนละไมและรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ของคุณ 

I love your tender kisses and charming smiles.

我爱上你那温柔的吻和迷人的微笑。

Wǒ ài shàng nǐ nà wēn róu de wěn hé mí rén de wéi xiào.

*温柔 

Wēn róu 

อ่อนโยนละมุนละไม; 

อ่อนหวานละมุนละไม

*吻 

Wěn 

จูบ

 

เธอมีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ที่สุด 

She has the most enchanting smile. 

她有着最迷人的微笑。

Tā yǒu zhe zuì mí rén de wéi xiào.

 

เขามีรอยยิ้มที่มีเสน่ห์ 

He was He has a charming smile.

他有一副迷人的微笑。

Tā yǒu yí fù mí rén de wéi xiào.

 

เขาพูดสั้น ๆเรียบๆ 

He is brief of speech.

他说话简短。

Tā shuō huà jiǎn duǎn.

*简短 

Jiǎn duǎn 

สั้นๆง่ายๆ;

สั้นๆเรียบๆ

 

เธอมีเวลาสรุปรายงานอย่างสั้น ๆ

She had time to give a brief report. 

她有时间做一个简短的报告。

Tā yǒu shí jiān zuò yí gè jiǎn duǎn de bào gào.

 


อย่าพูดจายอกย้อน 

Don't beat around the bush.

别拐弯抹角。

Bié guǎi wān mò jiǎo.

 


ห้ามคุณเถียงกลับ 

None of your lip!

不许你顶嘴。

Bù xǔ nǐ ding zuǐ.

*顶嘴 

Dǐng zuǐ 

(พูด)เถียง; 

โต้เถียง(ส่วนมากจะกระทำต่อผู้อาวุโส) ;

ย้อน

 


เป็นเรื่องที่กฎหมายยอมให้ไม่ได้ 

This is not permitted by law.

这是法律所不许可的。

Zhè shì fǎ lǜ suǒ bù xǔ kě de.

*许可 

Xǔ kě 

ยอม; 

ยินยอม ;

อนุญาต

 

ฉันยินดีที่จะช่วยคุณอย่างเต็มที่ 

I'll try my best to help you.

我愿意尽力帮助你。

Wǒ yuàn yì jìn lì bang zhù nǐ.

 

พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้ชัยชนะ

They are prepared to sacrifice everything to achieve victory.

他们准备牺牲一切去争取胜利。

Tā men zhǔn bèi xī shēng yí qiè qù zhēng qǔ sheng lì.


เธอเสียสละทุกอย่างเพื่อลูก

She sacrificed everything for her children. 

她为孩子牺牲了一切。

Tā wèi hái zi xī shēng le yí qiè.

 

🍀🍀🍀🍀🍀


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节