ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


พระอาทิตย์ส่องแสงจนร้อนผ่าว 

The sun feels scorching. 

太阳晒得人热辣辣的。

Tài yáng shài dé rén rè là là de.

*热辣辣 

Rè là là 

ร้อนผ่าว; 

ร้อนแผดเผา

 

รู้สึกใบหน้าร้อนผ่าว

He felt his cheeks burning. 

感觉脸上热辣辣的。

Gǎn jué liǎn shàng rè là là de.

 

เขาฟังคำวิจารณ์ของทุกคนแล้ว หน้าก็ร้อนวูบขึ้นมา

After hearing everybody's criticism, he felt his cheeks burning.

他听了大家的批评,觉得脸上热辣辣的。

Tā tīng le dà jiā de pī píng, jué dé liǎn shàng rè là de.

 

เก็บที่นั่งนี้เผื่อให้ฉันได้ไหม 

Would you please reserve a seat for me?

请给我留一个座位好不好?

Qǐng gěi wǒ liú yí gè zuò wèi hǎo bù hǎo?

 

เมื่อเธอได้ฟังข่าวก็ตกใจจนหน้าซีดเผือด

She turned a deathly shade of white when she heard the news. 

她听到这消息时吓得面无人色。

Tā tīng dào zhè xiāo xi shí xià dé miàn wú rén sè.

 


เสื้อกันหนาวนี้ค่อนข้างแน่นสำหรับฉัน 

This coat is slightly tight for me.

这件大衣我穿有点紧巴巴的。

Zhè jiàn dà yī wǒ chuān yǒu diǎn jǐn bā bā de. 

*紧巴巴

 Jǐn bā bā 

ตึงเปรี๊ยะ

อัตคัดขัดสน

ฝืดเคือง

 

การเงินของเขามักจะอัตคัดขัดสนอยู่เสมอ 

He is always short of money.

他手头总是紧巴巴的。

Tā shǒu tóu zǒng shì jǐn bā bā de.

 


อากาศร้อนแผดเผา 

It was scorching hot. 

天气热得火烧似的。

Tiān qì rè de huǒ shāo shì de.

 

ที่เห็นเมื่อกี้นะไม่ใช่เขา ตาฉันฝาดไป

He's not the person I saw just now. I mistook someone else for him.

刚才看见的不是他,是我眼岔了。

Gāng cái kàn jiàn de bú shì tā, shì wǒ yǎn chà le.

*眼岔 

Yǎn chà 

ตาฝาด; 

เห็นผิดไป;

จำคนผิดไป

 

เขารักปากอย่างฝืนไม่ได้

He reluctantly promised.

他答应得很勉强。

Tā dā yìng de hěn miǎn qiáng.

 


ฉันไม่พบอะไรเลย 

I didn't find anything.

我什么也没发现。

Wǒ shén me yě méi fā xiàn.

 

🌳🌳🌳🌳🌳


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节