ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


หรือว่าตาของฉันฟ้าฟางไปแล้วเหรอ 

Or just me-my eyes are blurry? 

或者是我眼花了?

Huò zhě shì wǒ yǎn huā le?

*眼花 

Yǎn huā 

ตาลาย ; 

ตามัว

ตาฟ้าฟาง

 


รถติดกันเป็นแพ ; รถติดกันยาวเหยียด 

There was a long line of traffic jams.

车辆堵塞排起长龙。

Chē liàng dǔ sè pái qǐ cháng lóng.

 เธอใช้ร่มฟาดกบาลเขา

She hit him on the head with her umbrella.

她用雨伞打他的头。

Tā yòng yǔ sǎn dǎ tā de tóu.

 


เดี๋ยวสักครู่ฉันจะฟาดกบาลเขา 

I'm gonna bash his head in later. 

我等下要打他的头。

Wǒ děng xià yào dǎ tā de tóu.

 


เธอตีหัวเขาแต่ว่าเขาดันหลบได้

She swiped at his head, but he got out of the way. 

她打他的头,可是他躲开了。

Tā dǎ tā de tóu, kě shì tā duǒ kāi le.

 


ฉันฟาดกบาลเขาไป 

I hit him on the head. 

我打了他的头。

Wǒ dǎ le tā de tóu.

 

เรื่องฉาวโฉ่นี้ได้แพร่ออกไปอย่างรวดเร็ว

Ill news spreads everywhere.; Ill news goes far off.

恶事传千里。

È shì chuán qiān lǐ.

*恶事 

È shì 

เรื่องฉาวโฉ่

 

เขาตกลงมาขาก็เลยฟกช้ำดำเขียวไปหมด 

He fell and had purple blood clots on his legs.

他摔了下来,腿上起了紫血块。

Tā shuāi le xià lái, tuǐ shàng qǐ le zǐ xiě kuài.

 


พวกเราตั้งใจฟังแต่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลย 

We listened attentively, but heard nothing.

我们留心听了,但什么也没听见。

Wǒ men liú xīn tīng le, dàn shén me yě méi tīng jiàn.

 

ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 

Everyone can speak freely.

每个都可以畅所欲言。

Měi gè dōu kěyǐ chàng suǒ yán.

*畅所欲言 

Chàng suǒ yán 

พูดอย่างหมดไส้หมดพุง ;

พูดได้เต็มที่ ;

พูดอย่างเต็มที่

 

พวกเราได้ฟันฝ่ากับอุปสรรคทุกอย่างหมดแล้ว

We have knocked over every difficulty. 

我们已排除种种困难。

Wǒ men yǐ pái chú zhǒng zhǒng kùn nán.

 

เขาเกือบจะสติฟั่นเฟือนอยู่แล้ว 

Is making him lose his mind

都快让他精神错乱了。

Dōu kuài ràng tā jīng shén cuò luàn le.

*精神错乱 

Jīng shén cuò luàn 

สติฟั่นเฟือน🌺🌺🌺🌺🌺


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节