ประโยคภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 


ไม่มีวันไหนที่ฉันไม่คิดถึงเธอ 

Not a day goes by that I don’t miss you.

我没有一天不想你。

Wǒ méi yǒu yì tiān bù xiǎng nǐ.

 


คุณใจร้าย 

You’re mean.

你真卑鄙。; 你真刻薄。

Nǐ zhēn bēi bǐ. ; Nǐ zhēn kè bó.

 

ฉันไม่ได้ตั้งใจทำสิ่งนั้น  

I didn’t mean to do that.

我不是故意的。

Wǒ bú shì gù yì de.

 

ฉันไม่ใช่คนที่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็ก ฉันสามารถทำเองได้ 

I'm not a mama's boy, I can do it by myself.

我并不娇生惯养,我可以自己做好这个。

Wǒ bìng bù jiāo shēng guàn yǎng, wǒ kě yǐ zì jǐ zuò hǎo gè

*娇生惯养 

Jiāo shēng guàn yǎng 

ถูกโอ๋มาตั้งแต่เด็ก ;

ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็ก ;

พะเน้าพะนอ; 

ตามใจ

 

เรื่องนี้ต้องพักไว้ก่อนแล้วค่อยทำกัน

We'll have to put the matter aside for the time being. 

这件事得搁一搁再办。

Zhè jiàn shì děi gē yì gē zài bàn.

 

เธอกำลังง้องแง่ง ช่างเอาแต่ใจจริงๆ

She's just being childish and immature.

她在耍小孩子脾气,真是任性。

Tā zài shuǎ xiǎo hái zi pí qì, zhēn shì rèn xìng.

*耍小孩子脾气

 Shuǎ xiǎo hái zi pí qì 

ง้องแง่ง; 

งี่เง่า

งอน 

 

เราทุกคนต่างเบื่อหน่ายกับความเอาแต่ใจของเขา

We are all fed up with his unruliness. 

我们对他的任性都厌烦了。

men duì tā de rèn xìng dōu yàn fán le.

 

ฉันเอาแต่ใจตัวเองหุนหันพลันแล่น แต่เขาไม่ใช่

I am impulsive and he is not.

我任性冲动,而他不是。

Wǒ rèn xìng chōng dòng, ér tā bú shì.

*冲动 

Chōng dòng 

หุนหันพลันแล่น

 


เขาบังเอิญพูดพลั้งปากไป 

He made a slip of the tongue by chance.

他偶然说走嘴。

Tā ǒu rán shuō zǒu zuǐ.

 

นี่เป็นความพลั้งเผลอของฉันเอง 

That's my fault.

这是我的疏失。

Zhè shì wǒ de shū shī.

*疏失 

Shū shī 

พลั้งเผลอ;

เผลอ; 

เผอเรอ; 

สะเพร่าและผิดพลาด

 


วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้าง 

What activities do you have today?

今天有什么活动?

Jīn tiān yǒu shén me huó dòng?

 

🌱🌱🌱🌱🌱🌱


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节