ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👐👐👐


赞成这个建议的人请签名。
Zànchéng zhège jiànyì de rén qǐng qiānmíng.
ท่านที่เห็นด้วยกับข้อเสนอ ขอให้กรุณาลงนามด้วย


他们当面夸奖他。
Tāmen dāngmiàn kuājiǎng tā.
พวกเขายกย่องเขาต่อหน้าเขา

当面 
Dāngmiàn 
ต่อหน้า
ต่อหน้าต่อตา
พูดต่อหน้าให้ชัดแจ้ง他当面说得好听,背后会给你使绊儿。
Tā dāngmiàn shuō de hǎotīng, bèihòu huì gěi nǐ shǐ bànr.
ต่อหน้าพูดดี แต่ลับหลังก็ลอบกัดคุณ

使绊儿
Shǐ bànr 
คำอุปมาอุปมัย ว่าใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมในการลอบกัดผู้อื่นอย่างลับๆ


别人有困难当然应该帮助。
Biérén yǒu kùnnán dāngrán yīnggāi bāngzhù.
คนอื่นมีอุปสรรคก็ย่อมจะต้องช่วยเหลือเขา


我一听这话,当下就愣住了。
Wǒ yī tīng zhè huà, dāngxià jiù lèng zhùle.
เมื่อฉันได้ฟังคำพูดดังกล่าวนี้แล้วก็ตกตะลึงทันที

当下 
Dāngxià 
ในขณะนั้น
ฉับพลันทันที


他的嗓子倒了。
Tā de sǎngzi dǎole.
เสียงของเขาแหบแห้งไป

倒 Dǎo 
(เสียงขับร้องของนักแสดง)แผ่วเบาหรือแหบแห้ง


倒在床上就睡着了。
Dǎo zài chuángshàng jiù shuìzhele.
พอล้มตัวลงบนเตียงก็หลับไป

倒 Dǎo  
ล้ม 
ล้มลงไป


谎言掩盖不了事实。
Huǎngyán yǎngài bùliǎo shìshí.
คำโกหกไม่อาจจะกลบเกลื่อนความเป็นจริงได้


这东西吃多了容易倒胃口。
Zhè dōngxī chī duōle róngyì dǎo wèikǒu.
ของสิ่งนี้รับประทานมากเกินไป จะเกิดการเอียนได้ง่าย

倒胃口
Dǎo wèikǒu 
เอียน
เกิดอาการเอียน


就那几句话,翻来覆去讲了好几遍,怎么不叫听的人倒胃口?
Jiù nà jǐ jù huà, fānláifùqù jiǎngle hǎojǐ biàn, zěnme bù jiào tīng de rén dǎo wèikǒu?
คำพูดแค่ไม่กี่คำนี้ พูดกลับไปกลับมาตั้งหลายครั้ง ก็แล้วทำไมคนฟังเขาจะไม่เอียนหละ


他痒得几乎忍不住了。
Tā yǎng dé jīhū rěn bù zhùle.
เขาคันจนแทบจะกลั้นไว้ไม่อยู่แล้ว


只要大家肯动脑筋,完成任何的道道儿就多了。
Zhǐyào dàjiā kěn dòng nǎojīn, wánchéng rènhé de dàodaor jiù duōle.
ขอเพียงแต่ให้เรายอมใช้สมองหน่อยเท่านั้นแหละ
 วิธีการที่จะดำเนินการให้ภารกิจบรรลุผลสำเร็จก็จะมีมากทีเดียว

道道儿
Dàodaor 
วิธีการ跟不三不四的人鬼混。
Gēn bù sān bù sì de rén guǐhùn.
เกลือกกลั้วกับพวกกเฬวราก

不三不四的人
Bù sān bù sì de rén
พวกไม่เป็นโล้เป็นพาย 
พวกนอกลู่นอกทาง
พวกกเฬวราก


得了,别说了。
Déle, bié shuōle.
พอเถอะ อย่าพูดอีกเลย

得  
ใช้ในขณะที่จบการสนทนา มีความหมายแสดงว่าเห็นด้วยหรือห้าม得不到一点消息。
Dé bù dào yīdiǎn xiāoxī.
ไม่ได้ข่าวเลยแม้แต่น้อย


会场里人都坐满了,没有地方了。
Huìchǎng lǐ rén dōu zuò mǎnle, méiyǒu dìfāngle.
ในห้องประชุมมีคนนั่งเต็มไปหมดแล้ว ไม่มีที่ว่างแล้ว


我这个地方痛。
Wǒ zhège dìfāng tòng.
ฉันรู้สึกปวดที่ตรงนี้


这话有对的地方,也有不对的地方。
Zhè huà yǒu duì dì dìfāng, yěyǒu bùduì dì dìfāng.
คำพูดนี้มีบางแห่งก็ถูก และก็มีบางแห่งที่ไม่ถูก


你地头儿熟,联系起来方便。
Nǐ dìtóur shú, liánxì qǐlái fāngbiàn.
คุณชำนาญท้องที่ ดังนั้นเมื่อติดต่อก็คงจะสะดวกขึ้น

มาก

地头儿 
Dìtóur 
ท้องที่ 
สถานที่นั้น ท้องที่นั้น


吃点东西在走。
Chī diǎn dōngxī zài zǒu.
กินอะไรเสียหน่อยค่อยไป


他是个聪明人,一点就明白来了。
Tā shìgè cōngmíng rén, yīdiǎn jiù míngbái láile.
เขาเป็นคนฉลาด พอชี้แนะก็เข้าใจ

点 
Diǎn 
ชี้แนะ
ให้คติ
ให้ข้อคิด


他听他说得有道理,不由得连连点头。
Tā tīng tā shuō dé yǒu dàolǐ, bùyóudé liánlián diǎntóu.
เขาฟังเขาพูดมีเหตุผลมาก ก็เลยต้องพนักหน้าครั้งแล้วครั้งเล่า

点头
Diǎntóu 
พยักหน้า
ผงกหัว


他格格地笑,越说越起劲。
Tā gégé de xiào, yuè shuō yuè qǐjìng.
เขาหัวเราะก๊าก ๆยิ่งพูดก็ยิ่งมัน


他们两人说的话对不上碴儿。
Tāmen liǎng rén shuō dehuà duì bù shàng chár.
เขาทั้งสองพูดไม่ตรงกัน


对碴儿
 Duì chár 
ตรงกัน 
สอดคล้องกัน你和孩子讲话要讲得通俗些。
Nǐ hé háizi jiǎnghuà yào jiǎng dé tōngsú xiē.
คุณพูดกับเด็กจะต้องพูดภาษาง่ายๆ

通俗 
Tōngsú 
เรียบๆ 
ง่ายๆ 
เรียบๆอ่านเข้าใจง่าย他见势头不对,转身就走。
Tā jiàn shìtóu bùduì, zhuǎnshēn jiù zǒu.
พอเขาเห็นท่าไม่ได้การแล้ว เขาก็กลับทันที

势头 
Shìtóu 
ลักษณะ 
รูปการณ์ 
สถานการณ์他们俩一向很对劲。
Tāmen liǎ yīxiàng hěn duìjìn.
เขาทั้งสองคนนิสัยถูกคอกันมาโดยตลอด

对劲 
Duìjìn 
ถูกรสนิยมกัน
ถูกคอกัน他家就在我家对面。
Tā jiā jiù zài wǒjiā duìmiàn.
บ้านของเขาอยู่ตรงข้ามบ้านของฉัน


他的脸色不对头,恐怕是病了。
Tā de liǎnsè bù duìtóu, kǒngpà shì bìngle.
สีหน้าของเขาไม่ดีเลย กลัวว่าจะไม่สบาย

对头 
Duìtóu 
ปรกติ(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ)两个人脾气不对头,处不好。
Liǎng gèrén píqì bù duìtóu, chù bù hǎo.
สองคนนิสัยเข้ากันไม่ได้ จึงอยู่ด้วยกันไม่ได้
对头 
Duìtóu 
ถูกกัน เข้ากันได้(ส่วนมากจะใช้ในรูปปฏิเสธ)不忘自己的出身。
Bù wàng zìjǐ de chūshēn.
ไม่ลืมกำพืดเดิมของตน


他有对象了。
Tā yǒu duìxiàngle.
เขามีคู่แล้ว เขามีคนรักแล้ว

对象 
Duìxiàng 
คู่ 
คู่รัก 
คนรัก他这样做,太过放肆了。
Tā zhèyàng zuò, tàiguò fàngsìle.
เขาทำอย่างนี้รู้สึกว่าจะกำเริบเสิบสานมากเกินไป
放肆 
Fàngsì 
กำเริบเสิบสาน;
พยศ不要挡住道路。
Bùyào dǎngzhù dàolù.
อย่ายืนกีดขวางทางเดิน和事实对证一下,看看是不是又不符合的地方。
Hé shìshí duì zhèng yīxià, kàn kàn shì bùshì yòu bù fúhé dì dìfāng.
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูว่ามีอะไรที่ไม่สอดคล้องกัน
对证 
Duì zhèng 
ตรวจสอบ他顿了一下,又接着往下说。
Tā dùnle yīxià, yòu jiēzhe wǎng xià shuō.
เขาอึ้งไปพักหนึ่งแล้วก็พูดต่อไป
  
Dùn  
หยุดไปพักหนึ่ง


💦💦💦โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节