ประโยคภาษาจีน (6)
ประโยคภาษาจีน (6)

👇👇👇👇👇

睁开眼睛。
Zhēng kāi yǎn jīng.
ลืมตาขึ้น


切开西瓜。
Qiē kāi xī guā.
ผ่าแตงโม


张开嘴。
Zhāng kāi zuǐ.
อ้าปาก


打开书。
Dǎ kāi shū.
เปิดหนังสือ


推开门。
Tuī kāi mén.
ผลักประตู


推开人。
Tuī kāi rén.
ผลักคน
他站住了。
Tā zhàn zhù le.
เขาหยุดอยู่กับที่แล้ว(ไม่เดินต่อไปไหนอีก)汽车停住了。
Qì chē tíng zhù le.
รถยนต์จอดสนิทแล้ว(ไม่แล่นต่ออีกแล้ว)


这间房子干净得很。
Zhè jiān fáng zi gān jìng dé hěn.
ห้องห้องนี้สะอาดยิ่งนัก
开水烫极了。
Kāi shuǐ tàng jí le.
น้ำร้อนร้อนจี๋เลย我一定不照你的希望说清楚。
Wǒ yī dìng bù zhào nǐ de xī wàng shuō qīng chǔ.
ฉันจะไม่พูดให้ชัดเจนตามที่คุณปรารถนาเป็นอันขาด


那几个基本观点他都讲透了。
Nà jǐ gè jī běn guān diǎn tā dōu jiǎng tòu le.
ทัศนะพื้นฐานหลายประการนั้นเขาได้แจงจนชัดเจนแล้ว


我以前看见过这种植物。
Wǒ yǐ qián kàn jiàn guò zhè zhòng zhí wù.
เมื่อก่อนฉันเคยเห็นพืชชนิดนี้มาแล้ว


他躺在草地上。
Tā tǎng zài cǎo dì shàng.
เขาเอนกายอยู่บนสนามหญ้า


我们坐在礼堂里。
Wǒ men zuò zài lǐ táng lǐ.
เรานั่งอยู่ในหอประชุม


通知公布在大门口了。
Tōng zhī gōng bù zài dà mén kǒu le.
ประกาศปิดอยู่ที่หน้าประตูใหญ่แล้ว我们已经回到家了。
Wǒ men yǐ jīng huí dào jiā le.
เขากลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้ว他握住了我的手。
Tā wò zhù le wǒ de shǒu.
เขาจับมือฉันไว้(จับอยู่ไม่ปล่อย)


这两件事我都记住了。
Zhè liǎng jiàn shì wǒ dōu jì zhù le.
เรื่องสองเรื่องนี้ฉันจดจำไว้แล้ว(จำใส่ใจไว้ไม่ลืมเลือน)


这个菜辣得他直咳嗽。
Zhè ge cài là de tā zhí ké sòu.
อาหารจานี้เผ็ดจนเขาไอไม่หยุด
你的脸晒得真红。
Nǐ de liǎn shài de zhēn hóng.
ใบหน้าของเธอตากแดดจนแดงเชียว


他跑得快,你跑得慢。
Tā pǎo de kuài, nǐ pǎo de màn.
เขาวิ่งเร็ว คุณวิ่งได้ช้า


他写得整齐,我写得乱。
Tā xiě de zhěng qí, wǒ xiě de luàn.
เขาเขียนได้เรียบร้อย ฉันเขียนได้ยุ่งเหยิง


商店里的人多极了。
Shāng diàn lǐ de rén duō jí le.
คนอยู่ในร้านค้าเยอะมากมาย


他们一定安排得很周到。
Tā men yī dìng ān pái dé hěn zhōu dào.
พวกเขาจะต้องจัดการได้อย่างทั่วถึงแน่นอน


他常常来得很早。
Tā cháng cháng lái dé hěn zǎo.
เขามักจะมาแต่เนิ่นๆเสมอ


他的字比我写得好看。
Tā de zì bǐ wǒ xiě dé hǎo kàn.
ตัวหนังสือของเขาเขียนได้สวยกว่าของฉัน
我们仔细地检查了,没发现错误。
Wǒ men zǐ xì de jiǎn chá le, méi fā xiàn cuò wù.
พวกเราได้ตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว ไม่พบว่ามีความผิดพลาด


💖💖💖โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节