ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง ความปลอบโยน

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง 
ความปลอบโยน

↓↓↓↓↓↓↓↓เธอคงลำบากแย่เลย
It must be tough.
 那你肯定很难受吧。
Nà nǐ kěndìng hěn nánshòu ba.ฉันรู้ว่าเธอรู้สึกยังไง
I know how you feel./ I understand how you feel.
我理解你的感受。
Wǒ lǐjiě nǐ de gǎnshòu.ฉันเสียใจด้วยนะ
I’m sorry to hear that./ I’m sorry about that./ That’s too bad.
听到这事我很难过。
Tīng dào zhè shì wǒ hěn nánguò.อย่าท้อแท้ใจเกินไปเลย
Don't be so discouraged
别太灰心丧气了。
Bié tài huīxīn sàngqìle.

*灰心丧气
 Huīxīn sàngqì
เกิดความท้อแท้ใจอย่าเศร้าไปเลย มันไม่ใช่วันโลกแตกซะหน่อย
Don't be so depressed. It's not doomsday.
别这样沮丧了,那又不是世界末日。
Bié zhèyàng jǔsàngle, nà yòu bùshì shìjiè mòrì.

*沮丧
Jǔsàng
หงอยเหงาเศร้าซึม


*世界末日
Shìjiè mòrì
วันสิ้นโลก วันโลกแตก วันโลกาวินาศอย่าเศร้าขนาดนั้นสิ
Don’t be so depressed.
别这么沮丧。
Bié zhème jǔsàng.ผิดหวังได้ แต่อย่าหมดหวังสิ
Can be disappointed, but don't despair.
可以失望 ,但不要绝望。
Kěyǐ shīwàng, dàn bùyào juéwàng.

*绝望
 Juéwàng
หมดหวังอย่าหมดหวังสิ
 Don’t let it get you down.
不要绝望。
Bùyào juéwàng.อย่าหมดหวังสิ พยายามใหม่ก็ได้
Don’t let it get you down. You can try it.
不要绝望,再试一试。
Bùyào juéwàng, zài shì yī shì.เธอจะต้องไม่เป็นไร
You’ll be okay./ You’ll be all right.
你会没事的。
Nǐ huì méishì de.อย่ากังวลเลย
Don’t worry about it.
别担心。
Bié dānxīn.ไม่มีอะไรต้องกังวล
There’s nothing to worry about.
没什么好担心的。
Méishénme hǎo dānxīn de.อย่าจริงจังนักสิ
Don’t take it so seriously.
别这么认真。
Bié zhème rènzhēn.เรื่องแบบนี้ใครก็พลาดกันได้
It’s a common mistake.
这是一个常见的错误。
Zhè shì yīgè chángjiàn de cuòwù.
ไม่ใช่ความผิดของคุณคนเดียว
It wasn’t all your fault.
这不完全是你的错。
Zhè bù wánquán shì nǐ de cuò.
แค่โชคไม่ดีเท่านั้นเอง
It was just bad luck./ It was just unlucky.
只是运气不好。
Zhǐshì yùnqì bù hǎo.
มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน
It happens to everyone.
这种事谁都会遇到。
Zhè zhǒng shì shéi dūhuì yù dào.
ก็อย่างนี้แหละ
It happens.
常有的事。/ 那是难免的。
Cháng yǒu de shì. / Nà shì nánmiǎn de.อย่ากังวลไปเลย มันเกิดขึ้นได้
Don’t worry. It happens.
别担心。那是难免的。
Bié dānxīn. / Nà shì nánmiǎn de.อย่าโทษตัวเองอย่างนั้นสิ
Don’t blame yourself like that. / Don’t be so hard on yourself.
不要那样自责自己。
Bùyào nàyàng zì zé zìjǐ.

*自责
  Zì zé
  ตำหนิตัวเอง


ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรหรอก
It’s no big deal. / No big deal.
没什么大不了的。
Méishénme dàbùliǎo de.เธอยังมีโอกาสอีกนะ
You’ll have another chance.
你还有机会的。
Nǐ hái yǒu jīhuì de.ไม่ใช่เรื่องใหญ่สักหน่อย คุณยังมีโอกาสอีกนะ
It’s not a big deal. You’ll have another chance.
没什么大不了的。你还有机会。
Méishénme dàbùliǎo de. Nǐ hái yǒu jīhuì.


⇐⇐⇒⇒⇒⇒⇒โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节