ประโยคภาษาจีน
ประโยคภาษาจีน

👇👇👇👇👇


对我好。
Duì wǒ hǎo.

ปฏิบัติต่อฉันดี明年他不准备回国。
Míng nián tā bù zhǔn bèi huí guó.
ปีหน้าเขาไม่คิดจะกลับประเทศ才一个人。
Cái yī gè rén.
มีเพียงคนเดียวเอง你不要乱扔果皮。
Nǐ bù yào luàn rēng guǒ pí.
คุณอย่าได้ทิ้งเปลือกผลไม้สเปะสปะ他伯父不是专家。
Tā bó fù bù shì zhuān jiā.
ลุงของเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ她不想她妈妈。
Tā bùxiǎng tā māmā.
เธอไม่เหมือนแม่ของเธอ


目前这里不存在浪费现象。
Mùqián zhèlǐ bù cúnzài làngfèi xiànxiàng.
เดี๋ยวนี้ที่นี่มีไม่มีปรากฏการณ์สุรุ่ยสุร่าย


大家不一起走。
Dà jiā bù yī qǐ zǒu.
ทุกคนไม่ได้ไปด้วยกัน现在我们没有时间。
Xiàn zài wǒ men méi yǒu shí jiān.
ตอนนี้เราไม่มีเวลา屋子里没有人。
Wū zi lǐ méi yǒu rén.
ไม่มีใครอยู่ในห้อง昨天没有举行排球比赛。
Zuó tiān méi yǒu jǔ háng pái qiú bǐ sài.
เมื่อวานนี้ไม่มีการแข่งขันวอลเลย์บอล
他没有参加宴会。
Tā méi yǒu cān jiā yàn huì.
เขาไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง他没有参加招待会。
Tā méi yǒu cān jiā zhāo dài huì.
เขาไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง昨天我们没有考试。
Zuó tiān wǒ men méi yǒu kǎo shì.
เมื่อวานเราไม่ได้สอบ我们全不坐车。
Wǒ men quán bù zuò chē.
พวกเราไม่มีใครนั่งรถกันเลย他被打伤了。
Tā bèi dǎ shāng le.
เขาได้รับบาดเจ็บจากการโดนตี咱们比比。
Zán men bǐ bǐ.
พวกเราเปรียบเทียบดู这都为你。
Zhè dōu wèi nǐ.
นี่ทำเพื่อคุณทั้งนั้น我们要为人民服务。
Wǒ men yào wéi rén mín fú wù.
พวกเราต้องบริการเพื่อประชาชน


💗💗💗💗
โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节