ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน

👇👇👇👇👇


人人= 每人
Rén rén = Měi rén
ทุกคน事事=每件事
Shì shì = Měi jiàn shì
ทุกเรื่อง天天=每天
Tiān tiān = Měi tiān
ทุกวัน同志们
Tóng zhì men
เหล่าสหาย东西全在桌子上。
Dōng xi quán zài zhuō zi shàng.
ของทั้งหมดอยู่บนโต๊ะ很多朋友
Hěn duō péng yǒu
เพื่อนๆหลายคน
你摸摸,热不热?
Nǐ mō mo, rè bù rè?
คุณแตะดู ร้อนไม่ร้อน
我找找。
Wǒ zhǎo zhǎo.
ฉันลองหาดู我擦擦桌子。
Wǒ cā cā zhuō zi.
ฉันเช็ดถูโต๊ะ我们商量了商量。
Wǒ men shāng liángle shāng liáng.
เราปรึกษาหารือกันแล้ว弟弟会打网球。
Dì dì huì dǎ wǎng qiú.
น้องชายเล่นเทนนิสเป็น
今天不会下雨。
Jīn tiān bù huì xià yǔ.
วันนี้ฝนไม่น่าจะตกลงมานะ我能开汽车。
Wǒ néng kāi qì chē.  
ฉันขับรถยนต์ได้他能看中文小说。
Tā néng kàn zhòng wén xiǎo shuō.
เขาอ่านนิยายจีนได้他能参加运动会吗?
Tā néng cān jiā yùn dòng huì ma?
เขาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้ไหม星期天不能借书。
Xīng qī tiān bù néng jiè shū.
วันอาทิตย์ยืมหนังสือไม่ได้锻炼可以增强体质。
Duàn liàn kě yǐ zēng qiáng tǐ zhí.
การออกกำลังกายสามารถเสริมสุขภาพให้แข็งแรง我们可以帮助你。
Wǒ men kě yǐ bāng zhù nǐ.  
เราสามารถช่วยเหลือคุณได้我可以抽烟吗?
Wǒ kě yǐ chōu yān ma?
ฉันสูบบุหรี่ได้ไหม
内容丰富
Nèi róng fēng fù  
เนื้อหาครบครัน 💖💖💖💖


โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节