ประโยคภาษาจีนประโยคภาษาจีน 

👇👇👇


只有这件事丢不开。
Zhǐ yǒu zhè jiàn shì diū bù kāi.
จะมีก็แต่เรื่องนี้เท่านั้น ก็ฉันวางมือไม่ลง


你啊!真有本事!
Nǐ a! Zhēn yǒu běn shì!
คุณนะหรือ ช่างมีความสามารถเสียจริงๆ


按下此事不说。
Àn xià cǐ shì bù shuō.
เรื่องนี้เก็บไว้ก่อน(อย่างเพิ่งไปพูดถึง)别看他样子呆板,心倒很灵活。
Bié kàn tā yàng zi dāi bǎn, xīn dào hěn líng huó.
อย่ามองเขาว่าเป็นคนลักษณะท่าทางทื่อๆเข้าหละ หัวสมองของเขานะปราดเปรื่องทีเดียว


她自己能处理好她自己的事。
Tā zì jǐ néng chǔ lǐ hǎo tā zì jǐ de shì.
เธอสามารถจัดการเรื่องของตัวเธอเองได้


他不知所措地看着我们俩。
Tā bù zhī suǒ cuò de kàn zhe wǒ men liǎ.
เขามองเราทั้งคู่โดยที่เขาไม่รู้จะทำยังไงดี大家已经记住了。
Dà jiā yǐ jīng jì zhù le.
ทุกคนจำได้แล้ว


安的什么心?
Ān dì shén me xīn?
มีเจตนาอะไร


她哭得眼睛都红了。
Tā kū dé yǎn jīng dōu hóng le.
เธอร้องไห้จนตาแดงก่ำ


刚才我渴得很。
Gāng cái wǒ kě dé hěn.
เมื่อกี้ฉันกระหายน้ำมาก


我急得冒汗。
Wǒ jí dé mào hàn.
ฉันรีบจนเหงื่อออก


这两天晚上总睡不安生。
Zhè liǎng tiān wǎn shàng zǒng shuì bù ān shēng.
สองวันนี้มักจะนอนไม่ค่อยหลับ


太阳晒得我们不能睁眼。
Tài yáng shài de wǒ men bù néng zhēng yǎn.
พระอาทิตย์ได้ส่องแสงจนฉันไม่สามารถลืมตาได้


我们说得她很不好意思。
Wǒ men shuō de tā hěn bù hǎo yì si.
พวกเราพูดจนเธอรู้สึกเขินมาก


他听了半天没有听懂,也不好意思再问。
Tā tīng le bàn tiān méi yǒu tīng dǒng, yě bù hǎo yì si zài wèn.
เขาฟังตั้งนานแต่ก็ไม่เข้าใจ แต่เขาก็เกรงใจไม่กล้าถามอีก


我热得头晕。
Wǒ rè dé tóu yūn.
ฉันร้อนจนปวดหัว


弟弟爬山爬得很快。
Dì dì pá shān pá dé hěn kuài.
น้องชายปีนขึ้นเขาได้อย่างรวดเร็ว


他的意见都说出来了。
Tā de yì jiàn dōu shuō chū lái le.
เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาทั้งหมดแล้ว


这个月的计划她已经订出来了。
Zhè ge yuè de jì huà tā yǐ jīng dìng chū lái le.
แผนของเดือนนี้เธอได้กำหนดไว้หมดแล้ว


他们配合得好。
Tā men pèi hé dé hǎo.
พวกเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


按说不应该是这样。
Àn shuō bù yīng gāi shì zhè yàng.
ว่ากันตามเหตุผลแล้วไม่ควรจะเป็นแบบนี้


早知如此,当初不合叫他去。
Zǎo zhī rú cǐ, dāng chū bù hé jiào tā qù.
รู้อย่างนี้ ตอนนั้นไม่ควรจะให้เขาไป


为什么非要挨到下个月修理不可?
Wèi shén me fēi yào ái dào xià gè yuè xiū lǐ bù kě?   
ทำไมต้องถ่วงเวลาไปถึงเดือนหน้า จึงค่อยซ่อมแซมหละ


人家有事,咱们在这里碍眼,快走吧!
Rén jiā yǒu shì, zán men zài zhè lǐ ài yǎn, kuài zǒu ba!
คนอื่นเขากำลังทำงานกันอยู่ เราอยู่ที่นี่ก็เกะกะเขาเปล่าๆ เรารีบไปกันเถอะ


反正路也不远,我们还是安步当车吧。
Fǎn zhèng lù yě bù yuǎn, wǒ men hái shì ān bù dàng chē ba.
ถึงอย่างไรทางมันก็ไม่ไกล เราเดินไปกันดีกว่า


他把工具都安放在顺手的地方。
Tā bǎ gōng jù dōu ān fàng zài shùn shǒu de dì fāng.
เขาได้เอาเครื่องมือวางไว้ในที่ที่จะหยิบสะดวก


全家安好,请勿挂念。
Quán jiā ān hǎo, qǐng wù guà niàn.
ทุกคนในครอบครัวสบายดี ขออย่าได้เป็นห่วง


你就擦亮眼睛吧。

Nǐ jiù cā liàng yǎn jīng ba.

คุณขยี้ตาให้ชัดๆหน่อยเถอะ💞💞💞💞💞

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节