ประโยคที่พบเจอได้บ่อยในช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน 春节

 


春节

Chūn jié

เทศกาลตรุษจีน

The Spring Festival / Chinese New Year春节即农历新年。

Chūn jié jí nóng lì xīn nián.

ตรุษจีนคือปีใหม่ตามปฏิทินสุริยคติหรือปฏิทินจันทรคติ(ปฏิทินจีน)

The Spring Festival is the lunar New Year.

 


春节快到了。

Chūn jié kuài dào le.

วันตรุษจีนใกล้เข้ามาแล้ว

The Spring Festival is drawing near.

 


春节即将来临。

Chūn jié jí jiāng lái lín.

วันตรุษจีนกำลังจะมาถึง

The Spring Festival is just around the corner.

 


春节是传统的中国节日。

Chūn jié shì chuán tǒng de zhōng guó jié rì.

เทศกาลตรุษจีนเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีน

The Spring Festival is a traditional Chinese holiday. 

 


今天是中国的新年,春节。

Jīn tiān shì zhōng guó de xīn nián, chūn jié.

วันนี้เป็นวันปีใหม่ของจีน ตรุษจีน

Today is Chinese New Year, the Spring Festival. 

 

不同时期春节的时间也不一样。

tóng shí qī chūn jié de shí jiān yě bù yī yàng.

ช่วงของตรุษจีนจะแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา

During the Spring Festival in different time is not the same. 

 


中国人的新年到来的时候就是春节。

Zhōng guó rén de xīn nián dào lái de shí hòu jiù shì chūn jié.

วันปีใหม่ของคนจีนที่จะมาถึงก็คือวันตรุษจีน

The Spring Festival comes with the Chinese New year. 

 


春节是大的节日。

Chūn jié shì dà de jié rì.

วันตรุษจีนเป็นวันหยุดยาว

The Spring Festival is a big holidays. 

 


如你所知,春节是我们中国最重要的节日。

Rú nǐ suǒ zhī, chūn jié shì wǒ men zhōng guó zuì zhòng yào de jié rì.

ก็ตามที่คุณรู้ เทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของจีน

As you know, the Spring Festival is the most important holiday for us Chinese. 

 


大家都知道春节是中国人一年中最热闹最盛大的传统节日。

jiā dōu zhī dào chūn jié shì zhōng guó rén yī nián zhōng zuì rè nào zuì sheng dà de chuán tǒng jié rì.

ทุกคนรู้ดีว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่มีชีวิตชีวาที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดของปีสำหรับชาวจีน

The Spring Festival is the most important and the biggest traditional festival in China. 

 


春节对于每个人来说都是值得庆祝的日子!

Chūn jié duì yú měi gè rén lái shuō dōu shì zhí dé qìng zhù de rì zi!

เทศกาลตรุษจีนสำหรับทุกคนแล้วเป็นวันที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลอง

The Spring Festival is for everyone to celebrate the day! 

 


春节出去旅行的人越来越多了。

Chūn jié chū qù lǚ xíng de rén yuè lái yuè duō le.

ผู้คนจำนวนมากเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนมากขึ้นเรื่อยๆ

More and more people go out travelling during the Spring Festival. 

 


春节期间全家人都会聚子一起。

Chūn jié qī jiān quán jiā rén dōu huì jù zi yī qǐ.

สมาชิกทุกคนในครอบครัวมักจะมารวมตัวกันในช่วงวันตรุษจีน

The whole family will get together at Spring Festival.

 


在春节,人们喜欢和家人在一起。

Zài chūn jié, rén men xǐ huān hé jiā rén zài yī qǐ.

วันตรุษจีน ผู้คนมักชอบที่จะใช้เวลาอยู่กับครอบครัว

On Chinese New Year, people like to spend time to their families.

 


传统上,人们在春节前打扫房子。

Chuán tǒng shàng, rén men zài chūn jié qián dǎ sǎo fáng zi.

ตามประเพณีแล้ว ผู้คนจะทำความสะอาดบ้านก่อนวันตรุษจีน

Traditionally, people clean the house before the Spring Festival.春节期间城里到处张灯结彩。

Chūn jié qī jiān chéng lǐ dào chù zhāng dēng jié cǎi.

ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั่วทั้งเมืองจะตกแต่งด้วยโคมไฟและของประดับตกแต่งหลากหลายสีสัน

Decorations are hanging up everywhere in the city on Spring Festival.

 


他今年回家过年。

Tā jīn nián huí jiā guò nián.

ปีนี้เขากลับบ้านไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน

He'll be home for the Spring Festival. 

 


过年时我拿了很多压岁钱。

Guò nián shí wǒ ná le hěn duō yā suì qián.

ฉันได้รับเงินอั่งเปาเยอะมากมายในช่วงเทศกาลตรุษจีน

I got so much lucky money during the spring festival. 

 

 

春节人们准备什么特殊食物?

Chūn jié rén men zhǔn bèi shén me tè shū shí wù?

ผู้คนเตรียมอาหารพิเศษอะไรบ้างในช่วงเทศกาลตรุษจีน

What special foods do people prepare during the Spring Festival?


🎇🎇🎇


**คำศัพท์และประโยคภาษาจีนที่เกี่ยวข้องในเทศกาลตุรษจีน


คำศัพท์ภาษาจีน เทศกาลตรุษจีน 👇👇👇

https://www.diarybyonnie.com/2019/02/blog-post.htmlคำอวยพรในช่วงเทศกาล👇👇👇

https://www.diarybyonnie.com/2018/12/blog-post_23.htmlโพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节