ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน -
นอน 
睡觉

รูปภาพจาก pixabay.com今晚我要早点上床睡觉。
Jīn wǎn wǒ yào zǎo diǎn shàng chuáng shuì jiào.
คืนนี้ฉันจะเข้านอนเร็ว 我今天晚上会早点睡。
Wǒ jīn tiān wǎn shang huì zǎo diǎn shuì.
คืนนี้ฉันจะเข้านอนเร็ว我喜欢躺在床上看电视。
Wǒ xǐ huān tǎng zài chuáng shàng kàn diàn shì.
ฉันชอบดูโทรทัศน์บนเตียง你还没睡吗?
Nǐ hái méi shuì ma?
คุณยังไม่นอนอีกเหรอ我得去睡觉了。
Wǒ děi qù shuì jiào le.
ฉันต้องเข้านอนแล้ว我该去睡觉了。
Wǒ gāi qù shuì jiào le.
ฉันควรเข้านอนได้แล้ว我快要睡着了。
Wǒ kuài yào shuì zháo le.
ฉันใกล้จะหลับแล้ว我马上就要睡觉了。
Wǒ mǎ shàng jiù yào shuì jiào le.
ฉันจะไปนอนเร็ว ๆ นี้我晚上只要睡下,很快就可以入睡。
Wǒ wǎn shang zhǐ yào shuì xià, hěn kuài jiù kě yǐ rù shuì.
ตอนเย็นแค่ฉันหลับนิดเดียว แป็บเดียวก็หลับแล้ว这么晚了,你不睡觉干什么呢
Zhè me wǎn le, nǐ bù shuì jiào gàn shén me ne?
นี่มันก็ดึกแล้วนะ คุณทำอะไรอยู่ถึงยังไม่นอน该上床睡觉了。
Gāi shàng chuáng shuì jiào le.
ได้เวลาเข้านอนแล้ว 睡觉的时间到了,晚安
Shuì jiào de shí jiān dào le, wǎn ān!
ได้เวลาเข้านอนแล้ว ราตรีสวัสดิ์祝你做个好梦!
Zhù nǐ zuò gè hǎo mèng!
ขอให้ฝันดี
做甜梦!
Zuò tián mèng!
ฝันหวาน


做美梦!
Zuò měi mèng!
ฝันที่สวยงาม不要在沙发上睡觉。
Bú yào zài shā fā shàng shuì jiào.
อย่าหลับที่โซฟาน่ะ 你忘记关灯了!
Nǐ wàng jì guān dēng le!
คุณลืมปิดไฟ我明天不得不早起。
Wǒ míng tiān bù dé bù zǎo qǐ.
วันพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้า明天早上我必须早起。
Míng tiān zǎo shang wǒ bì xū zǎo qǐ.
วันพรุ่งนี้ฉันจะต้องตื่นแต่เช้า我把闹钟设定在7点钟。
Wǒ bǎ nàozhōng shè dìng zài 7 diǎn zhōng.
ฉันตั้งนาฬิกาปลุกไว้เจ็ดโมงเช้า  💦💦💦💦

学中文 每天50句中文

  Love me, love my dog. 爱屋及鸟。 à i wū jí niǎo. Knowledge is power.  知识就是力量。 zhīshì jiùshì lìliàng. A man is never too old to learn.  活到老,...

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม