ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน - ทำงานบ้าน 做家务รูปภาพจาก pixabay.com


ทำงานบ้าน
做家务
Zuò jiā


คุณพูดถูกแล้ว ฉันไม่ชอบทำงานบ้าน
你说对了,我就是讨厌做家务。
Nǐ shuō duì le, wǒ jiù shì tǎo yàn zuò jiā wù.


ฉันค้นพบว่าฉันติดการทำงานบ้านซะแล้วหละ และฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน
我发现自己迷上了做家务,之前我从没有这种感觉。
Wǒ fā xiàn zì jǐ mí shàng le zuò jiā wù, zhī qián wǒ cóng méi yǒu zhè zhǒng gǎn jué.


พวกเราผลัดกันทำงานบ้าน
我们轮流做家务。
men lún liú zuò jiā wù.


ทำไมมันรกจังอ่ะ
怎么这么乱呀。
Zěnme zhème luàn ya.หลังจากที่คุณทำความสะอาดห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะได้พัก
你打扫完房间之后,你就可以休息了 
Nǐ dǎ sǎo wán fáng jiān zhī hòu, nǐ jiù kě yǐ xiū xi le.


ทำความสะอาดห้องของคุณด้วย 
打扫一下你的房间。
sǎo yí xià nǐ de fáng jiān.จัดเก็บห้องนี้ให้เป็นระเบียบหน่อยซิ
整理一下这房间。
Zhěng lǐ yí xià zhè fáng jiān.


รูปภาพจาก pixabay.com

กรุณาทำความสะอาดพื้น
请把地板清理干净。
Qǐng bǎ dì bǎn qīng lǐ gān jìng.


บนพื้นมีฝุ่นเต็มไปหมด The floor is dusty.
地板上满是灰尘。
Dì bǎn shàng mǎn shì huī chén.


คุณช่วยเช็ดพื้นด้วยได้ไหม
你能擦擦地板吗?
 Nǐ néng cā cā dì bǎn ma?


รูปภาพจาก pixabay.com


เมื่อไหร่คุณจะไปทิ้งขยะ
你什么时候去倒垃圾?
Nǐ shén me shí hòu qù dào lā jī?


อย่าลืมทิ้งขยะ
别忘了扔垃圾。
Bié wàng le rēng lā jī.


คุณช่วยเอาขยะออกไปทิ้งให้หน่อยได้ไหม
请你把这些垃圾拿出去好吗?
Qǐng nǐ bǎ zhè xiē lā jī ná chū qù hǎo ma?


ถึงตาคุณแล้วที่จะเอาขยะไปทิ้ง
该轮到你扔垃圾了。
Gāi lún dào nǐ rēng lā jī le.คราวนี้เป็นเวลาของคุณที่ต้องเอาขยะไปทิ้ง
这次该你扔垃圾了。
Zhè cì gāi nǐ rēng lā jī le.


รูปภาพจาก pixabay.com

วันนี้ฉันต้องซักผ้า
今天我要洗衣服了。
Jīn tiān wǒ yào xǐ yī fu le.


เสื้อผ้าที่จะซักนั้นกองเท่าภูเขา(มีเยอะมาก)
要洗的衣服堆积成山了。
Yào xǐ de yī fu duī jī chéng shān le.


คุณช่วยตากผ้าให้หน่อยได้ไหม 
你能把衣服晾上吗?
Nǐ néng bǎ yī fu liàng shàng ma?


รูปภาพจาก pixabay.comต้องรีดกระโปรงแล้วละ
我的裙子得熨了。
Wǒ de qún zi děi  yùn le.


มีเสื้อผ้าที่ต้องรีดเยอะมากเลย 
我有很多衣服要熨烫。
Wǒ yǒu hěn duō yī fu yào yùn tàng.


การรีดผ้าเป็นงานที่ต้องใช้เวลา 
熨烫是一项耗时的任务。
Yùn tàng shì yí xiàng hào shí de rèn wù.


คุณช่วยฉันพับผ้าหน่อยได้ไหม
你能帮我把衣服叠起来吗?
Nǐ néng bāng wǒ bǎ yī fu dié qǐ lái ma?

💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节