หลักปฏิบัติอันสำคัญของชาวพุทธ ศีล5


   สำหรับบทความนี้เรามาเรียนคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวกับ “หลักปฏิบัติอันสำคัญของชาวพุทธ” ที่เรารู้จักกันใน “ศีล 5” อันเป็นหลักปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สุดของเราชาวพุทธค่ะ

รูปภาพจาก pixabay.comศีล5
五戒
jiè


ไม่ฆ่าสัตว์
戒杀生
Jiè shā shēng


ไม่ลักทรัพย์
戒偷盗
Jiè tōu dào


ไม่ดื่มสุรา
戒饮酒
Jiè yǐn jiǔ


ไม่ผิดประเวณี
戒淫邪
Jiè yín xié


ไม่พูดเท็จ
戒妄言
Jiè wàng yán💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节