อยากปฏิเสธ แต่ไม่อยากใช้คำว่า "不"不 
 
ไม่
ตอบแบบตรงๆไปเลยว่า ฉันไม่แน่ๆ


不去 
Bú qù 
ไม่ไป
คือ ฉันไม่ไปกับเธอหรอก อย่าได้หวังเมื่อได้รับคำเชิญ หรือขอร้องให้เราไป หรือทำอะไรให้ แล้วเราไม่อยากทำ ไม่อยากไป แต่ถ้าจะตอบแบบด้านบนก็ดูจะทำให้ผู้ที่ได้ฟังรู้สึกไม่ดีกับเราแน่ๆค่ะ ซึ่งเราเองก็คงไม่อยากตอบโดยใช้คำเหล่านี้เช่นเดียวกัน  เรามาดูกันว่าเราสามารถใช้คำไหนได้บ้างในการที่จะปฏิเสธแบบอ้อมๆ แบบไม่ทำลายน้ำใจให้กัน แบบสามารถมองหน้ากันต่อไปได้


下次吧!
Xià cì ba!
คราวหน้าละกันนะ

改天吧!
Gǎi tiān ba!
วันหลังละกัน

以后再说!
hòu zài shuō!
ไว้ค่อยว่ากันละกันนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะ

     แล้วสำหรับใครที่มาแนะนำข้อเสนอ ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น หรือการนำเสนอให้ซื้อของ เราสามารถพูดว่า

我考虑考虑!
Wǒ kǎo lǜ kǎo lǜ!
ขอคิดดูก่อนละกันนะ

我想想吧!
Wǒ xiǎng xiǎng ba!
ขอฉันคิดดูก่อน

ส่วน

我不太清楚!
Wǒ bú tài qīng chǔ!
ฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกัน


     ใช้ในกรณีที่มีคนมาขอข้อมูลจากคุณหรือต้องการคำแนะนำ แต่คุณไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือให้ข้อมูลเขาได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะคะ ก็สามารถใช้คำนี้ตอบได้โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节