รักเขาข้างเดียว มันเจ็บหัวใจ 单恋


单恋 Dān liàn  คือ คำที่บอกว่า รักเขาข้างเดียว ไปดูคำอธิบายเป็นภาษาจีนกันก่อนเลยค่ะ  

รูปภาพจาก pixabay.com

当一个人喜欢上另一个人,然后对他(她)表示出自己对他(她)的爱慕之情,可对方不接受,并且拒绝时,如果那个人还是喜欢他(她)就叫做单恋

Dāng yí gè rén xǐ huān shàng lìng yí gè rén, rán hòu duì tā (tā) biǎo shì chū zì jǐ duì tā (tā) de ài mù zhī qíng, kě duì fāng bù jiē shòu, bìng qiě jù jué shí, rú guǒ nà gè rén hái shì xǐ huān tā (tā) jiù jiào zuò dān liàn”

เมื่อคนๆหนึ่งเกิดชอบคนๆหนึ่งขึ้นมา แล้วเขาหรือเธอก็ไปแสดงความรักต่อเขาหรือเธอ แต่อีกฝ่ายกลับไม่ยอมรับและปฏิเสธกลับไป ถ้าคนๆนั้นยังชอบเขาอยู่หละก็ ก็จะเรียกว่า “รักเขาข้างเดียว”ค่ะ

สรุปโดยง่ายๆก็คือ  爱上一个不爱你的人 Ài shàng yí gè bù ài nǐ  de rén รักคนที่เขาไม่ได้รักเรา

รูปภาพจาก pixabay.com

นอกจากคำว่า 单恋 Dān liàn   ก็ยังมีคำอื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกันค่ะเช่น

单相思 Dān xiāng sī  ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย ที่มีแค่เพียงฝ่ายเดียวที่มีความรักให้ แต่อีกผ่ายกลับไม่ได้สนองตอบ แล้วสุดท้ายคนที่เจ็บก็คือคนที่ให้ความรักนั้นไป นั่นก็คือ “รักข้างเดียว”นั่นเองค่ะ

一厢情愿 Yī xiāng qíng yuàn  เป็นสำนวนที่หมายความว่า เป็นเพียงความต้องการเพียงฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีการพิจารณาว่าอีกฝ่ายเห็นด้วยไหม

แล้ว ถ้าไม่ใช่การรักเขาข้างเดียวหละ ในเมื่อเขาเองก็มีใจให้เราด้วยเหมือนกัน ก็จะใช้คำว่า 两厢情愿  Liǎng xiāng qíng yuàn  คือ ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนั่นเองค่ะ

คำศัพท์
单恋 
Dān liàn  
รักเขาข้างเดียว

单相思  
Dān xiāng sī  
รักเขาข้างเดียว

一厢情愿   
xiāng qíng yuàn  
รักเขาข้างเดียว

表示   
Biǎo shì 
แสดง (ความคิด อารมณ์ ท่าที)ด้วยคำพูดและการกระทำ

爱慕之情  
Ài mù zhī qíng 
ความชอบ ความรัก

接受  
Jiē shòu  
ยอมรับ

并且  
Bìng qiě 
และ  อีกทั้ง

拒绝  
Jù jué 
ปฏิเสธ

两厢情愿 
Liǎng xiāng qíng yuàn 
ทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน
💦💦💦💦💦💦

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

การบอกเวลาเป็นภาษาจีน

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - นอน 睡觉

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การให้กำลังใจ 振作起来!

คำศัพท์ภาษาจีน กิจวัตรประจำวัน 日常活动

คำศัพท์ภาษาจีน สถานที่ 地点

ลักษณนามในภาษาจีน 量词

ประโยคภาษาจีนที่แสดงถึง การขอบคุณ ซาบซึ้งใจ

คำศัพท์ภาษาจีน ชื่อเรียกวิชาเรียนต่างๆ

ประโยคภาษาจีน ในชีวิตประจำวัน - ตื่นได้แล้ว 该起床了!

ศัพท์วันตรุษจีน 春节